Opinió del Partit Popular sobre el ple municipal del 24 d'agost del 2009

Opinió del Partit Popular sobre el ple municipal del 24 d'agost del 2009

Tal com contempla el Reglament de mitjans de comunicació aprovat el passat any, els grups polítics municipals tenen dret a publicar en la web municipal un article d'opinió sobre cada ple que es realitze. Este és el text enviat pel Partit Popular, titulat “On està la crisi? Els sous del nou govern (P$OE - EU - PAVALUR)”.
 

El P$OE-E.U.-PAVALUR acaben de batre tots els "rècords" quant al cost d'un  govern local en l'Ajuntament de Puçol, per la qual cosa els populars condemnem estecorró que la majoria d'esquerres ha aplicat per a tirar endavant els seus nous sous.

En estos moments, en plena crisi econòmica, amb la falta de recursos de moltes famílies i amb tanta gent en la desocupació, els $ocialistas, Esquerra Unida i Pavalurno han dubtat a augmentar-se els sous de forma immoral; tota una burla i una falta de respecte als veïns de Puçol després d'haver-hi estat exigint al Partit Popular que ens rebaixàrem els sous un 20 %  fa tan sols tres mesos. Este augment suposarà un sobre coste del 56'31 % més a l'any per a les arques municipals.

Esta actitud és una burla -sobretot- a les persones que no tenen ocupació, als que s'acaba la desocupació, als que no tenem dret a la "mentida" del nou subsidi del govern Zapatero i a aquells que en la seua majoria són pensionistes o mil euristas.

Des del Partit Popular ens veiem en l'obligació de fer arribar la nostra preocupació per esta mesura i volem explicar als ciutadans de Puçol l'entramat que ha muntat el nou govern amb tal de justificar este "pacte del pollastre", també les diferències de cost de l'actual govern respecte de l'anterior.

Per tant, després d'haver aprovat les seues noves retribucions, el nou govern (P$OE-E.U.-PAVALUR), costarà a l'any 121.223 € (20.170.000 ptes.) més que l'anterior govern del Partit Popular.

Volem ressenyar -perquè no hi haja lloc a dubtes- que estes dades són públiques, que consten en l'expedient de la secretaria municipal i en l'Acta de la Sessió Plenària, per la qual cosa, si algú pensa que el Partit Popular està manifestant quelcom que no s'ajusta a la realitat, podrà obrar en conseqüència i denunciar-ho on hi haja lloc.

Els imports que es ressenyen corresponen al Sou Brut Anual dels càrrecs polítics i del personal de confiança (Secretària de l'Alcalde i Assessors del Ple), sent perquè el cost real que suporta l'Ajuntament de Puçol:

 

 

Açò suposa un augment en el cost anual per a el Ayuntamiento de Puçol del 56'31 % respecte del govern del Partit Popular. La gestió a realitzar és la mateixa; això sí, han ajustat les regidories per a poder-se justificar i "col·locar-se" tots.

Més clar.....aigua: este ha sigut l'únic motiu per a la MOCIÓ DE CENSURA.

Una opinió del Grup municipal del Partit Popular

 

11 Setembre 2009
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres