El Caxton College continua becant als jóvens de Puçol

El Caxton College continua becant als jóvens de Puçol

A l'estiu es pot aprendre anglés. I a l'hivern. Eixa és la iniciativa que el Caxton College i l'Ajuntament de Puçol han ideat per a potenciar l'aprenentatge de l'anglés entre els seus escolars. Com en anys anteriors, el Caxton College, en col·laboració amb l'Ajuntament de Puçol, continua oferint beques per a aprendre anglés a 30 alumnes seleccionats d'entre els distints col·legis públics de la localitat.

La passada setmana, José Vicente Martí, alcalde de Puçol, i Estrella Carcassona, regidora d'Educació, van visitar el centre, les seues renovades i magnífiques instal·lacions i van departir amb els alumnes beneficiats de les beques d'estiu. "La selecció dels alumnes -assenyala Estrella Carcassonala fa l'Ajuntament d'acord als requisits amb què s'informa a cada alumne al principi de cada curs escolar en el seu respectiu col·legi". "Tots els alumnes ens van dir que a més de deprendre anglés ho estaven passant molt bé", comenta la responsable d'Educació.

El Caxton ofereix beques d'estiu i d'hivern, i els beneficiaris d'una beca no poden optar a l'altra. Les beques d'estiu es disfruten durant els mesos de juliol i agost al matí. Les beques d'hivern es desenvolupen els dissabtes al matí, de setembre fins a juny. Els pares han d'aportar una fotocòpia del Butlletí de Notes del curs 2008-2009 i una fotocòpia de la renda de la unitat familiar de l'any 2008.

Entre els requisits, hi ha que estar cursant primer, segon, tercer, quart o quint de Primària i tindre com a nota mitja Progressa Adequadament en el curs 2008-2009.

Entre els criteris d'adjudicació d'estes beques destaca que s'adjudiquen sis beques per curs i que s'atorguen proporcionalment les rendes familiars amb menys ingressos, sempre que es reunisquen els requisits abans referits.

18 Agost 2009
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres