Els contribuents que ho sol·liciten podran fraccionar el pagament de l'IBI urbana

Els contribuents que ho sol·liciten podran fraccionar el pagament de l'IBI urbana

A partir del 10 de juliol i fins al 31 d'agost es podrà sol·licitar el sistema especial de pagament fraccionat de l'Impost de Béns Immobles (IBI Urbana) del padró de l'exercici 2009 en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Puçol. El pagament en quatre terminis no suposarà cap cost addicional per als veïns.

 

L'alcalde Mariano Sanchis, en l'edicte firmat del 8 de juliol, va publicar la següent resolució, adoptada després d'un acord plenari per part de la corporació municipal a data del 29 de juny del present any:

"Qualsevol contribuent, per tant, podrà fraccionar de forma voluntària el pagament. Només hi ha dos requisits per a fer ús d'esta possibilitat administrativa: primer, que es domicilien les fraccions; i segon, no tindre deutes amb l'Ajuntament en període executiu".

Per facilitar encara més el tràmit, des de la pàgina web municipal (www.puçol.es) es podrà descarregar el document en format PDF per a poder imprimir la instància i presentar-la en l'horari habitual de l'Ajuntament.

El rebut es dividirà en quatre quanties iguals de les que els venciments seran el 10 de setembre, el 13 d'octubre, el 10 de novembre i el 10 de desembre. Hi ha que  destacar que realitzar el pagament en quatre terminis no implica cap recàrrec per a qualsevol veí que s'aculla a esta mesura.

Tota esta informació ve detallada en la sol·licitud, on s'indiquen tots els requisits per als que vullguen optar per la possibilitat de fraccionar el pagament.

Descarrega el formulari de sol·licitud de fraccionamint del pagamanet de l'IBI

14 Juliol 2009
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres