Opinió del PSOE sobre el ple municipal del 29 de juny del 2009

Opinió del PSOE sobre el ple municipal del 29 de juny del 2009

Tal com contempla el Reglament de mitjans de comunicació aprovat el passat any, els grups polítics municipals tenen dret a publicar en la web municipal un article d'opinió sobre cada ple que es realitze. Este és el text enviat pel Partit Socialista Obrer Espanyol, titulat “PARTIT POPULAR DE PUÇOL: PAGAMENTS, PAGAMENTS I MÉS PAGAMENTS DESMESURATS PER ALS CIUTADANS I CIUTADANES DE PUÇOL: ACÍ NO HI HA MESURES PER A AJUDAR LES FAMÍLIES.

Els rebuts d'IBI URBANA (contribució) estan en el carrer, i els contribuents han posat el crit en el cel i no és per a menys. La revisió del valor cadastral que es va realitzar amb el Sr. Mariano Sanchis sent Regidor d'Urbanisme va triplicar en termes generals a què estaven en vigor amb motiu de la revisió anterior, trobant-nos en estos moments amb uns valors desmesurats, no acords i no ajustats a la realitat en què ens ha situada l'actual crisi.

No obstant això, hi ha un factor de regulació i que anualment és revisat. Doncs bé, resignats contribuents, el tipus d'aplicació per al 2009 és del 0.62, sent únics responsables d'esta barrabassada el PARTIT POPULAR, ja que l'oposició va aprovar el tipus 0.59, que haguera reduït l'import de l'impost. Però no, fent cas omís i per a recaptar el que s'havien proposat, van retardar deliberadament (?) el ple, no sent efectiva l'aplicació del 0.59 per al 2009, tal i a mesura que va quedar aprovat.

Al Partit Popular només li interessa RECAPTAR sense importar-li gens ni miqueta l'actual situació econòmica d'algunes famílies que els suposa un gran esforç o una impossibilitat poder fer efectiu el pagament de la contribució.

Però és que encara hi ha més: s'ha demanat i aprovat per l'oposició (PSOE, EU i Pavalur) que es puga realitzar el pagament fraccionat en mesos i que no  supose cap penalització ni cost addicional a les famílies.

Fins al moment, tot són excuses i impediments per part del govern municipal delPARTIT POPULAR, potser serà perquè la majoria dels seus votants si puguen pagar sense cap dificultat, per allò que la crisi és per als altres, per als que li costa arribar a fi de mes, per als treballadors amb menys recursos, per als que no voten al Partit Popular.

Sr. Alcalde, estem disposats a seguir i aconseguir que el pagament es puga fraccionar sense recàrrec addicional, però és que a més li anem a exigir que rebaix el tipus que hi ha previst per al 2010, i ho farà en temps i forma suficient perquè no succeïsca com en enguany i s'aplique correctament.

La ciutadania de Puçol ha de ser conscient i adonar-se que en tot moment hem treballat per a reduir els impostos i les taxes. Així hem aconseguit rebaixar la taxa d'arreplegada de fems del segon semestre en 57.766 euros, que el Partit Popular de manera demagògica ha intentat utilitzar contra el PSOE, dient-li  als festers que els anaven a retallar eixa quantitat de diners de la partida de festes de setembre, quan en tot moment nosaltres ens vam manifestar a retallar de diferents partides festives, i prioritzant totes les activitats que els festers tenien programades, presentant un projecte global perfectament realitzable. I ara, mira per on, el Sr. Alcalde decidix de manera unilateral i fent ús de les competències pròpies del seu càrrec, no acceptar l'acord del ple i mantindre les quantitats que ja havien pressupostades, a l'adonar-se de l'error comés i que tot s'ha tornat en contra d'ell mateix i del seu govern. Vorem ara d'on retalla per a aconseguir els 57.766 euros de la taxa de fem.

Però si volen una miqueta més, ciutadans i ciutadanes de Puçol, revisen el seu rebut de l'aigua, i observaren que paguen un impost sobre el reciclatge de fem (TAMER), en funció del consum d'aigua i del calibre del comptador. UN ALTRE INVENT MÉS DEL PARTIT POPULAR PER A RECAPTAR.

Posar de manifest que tot açò succeïx per la desastrosa gestió econòmica que elPartit Popular Local està realitzant des que governa el municipi. Prenguen bona nota aquells que no desitgen un govern municipal d'estes característiques, perquè recorden que els seus, els que sí que poden, sempre estan i sempre acudixen: no fallen mai.

Un article del Grup Socialista Municipal

13 Juliol 2009
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres