American School i l'univers digital en les aules del segle XXI

American School i l'univers digital en les aules del segle XXI

American School of Valencia és un centre pioner en l'ús de les pissarres digitals interactives, per això els seus professors han participat en una trobada destinada a demostrar els avantatges de les noves tecnologies per a l'aprenentatge dels alumnes.

Paula Jover i Cristina Jofre, professores de l'American School of Valencia, un dels col·legis pioners en la implantació de les Pissarres Digitals Interactives a la Comunitat Valenciana, van participar activament en la trobada L'univers digital en les aules del segle XXI, mostrant el públic assistent els avantatges de l'ús de les noves tecnologies de la comunicació (TIC) aplicades al desenrotllament de les tasques didàctiques en l'aula del segle XXI.

L'American School of Valencia, en la seua aposta per oferir als seus alumnes una educació de prestigi, on la formació humana i intel·lectual són denominador comú en totes les etapes educatives, rubrica el seu compromís amb l'excel·lència, apostant per una ensenyança de qualitat, teòrica, creativa i intel·lectual, a través dels mitjos tecnològics més innovadors, com a mitjà per al desenrotllament integral de la persona.

Informa: Claudia de Les

06 Juliol 2009
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres