Puçol posa en marxa el Pla de Foment de l'Ocupació Local 2009-2011

Puçol posa en marxa el Pla de Foment de l'Ocupació Local 2009-2011

El dijous 21 de maig, a les 12 hores, en la Sala de juntes de l'Ajuntament de Puçol, es presentava oficialment el Pla de Foment de l'Ocupació Local 2009-2011, un ambiciós projecte per a fer front a la crisi actual a través de l'augment de la qualitat de vida i el benestar social, la capacitació dels parats, el suport als grups desfavorits i la creació de noves oportunitats d'ocupació en el mercat de treball. En l'acte van estar presents l'alcalde, Marano Sanchis, i la regidora de Promoció econòmica i ocupació, Merche Sanchis, i el tècnic d’Ocupació, Daniel Sebastiá.

Puçol no és una població aliena a la crisi general que es viu, prova d'això és que a mitjan 2006 comptava amb 505 parats i al març del 2009 el nombre havia ascendit a 1.378. No obstant això, hi ha hagut èpoques més crítiques, com a mitjan dels anys 80, quan es van aconseguir els 1.583 parats.

Encara que els treballadors no qualificats suposen el col·lectiu més perjudicat, la realitat és que la desocupació afecta a tots els sectors i edats, ja que en estos moments el grup que s'ha situat com més afectat pel desocupació és el dels de trenta anys: persones de 25 a 44 anys amb una hipoteca i càrregues familiars.

Davant d'esta conjuntura, l'Ajuntament de Puçol posa en marxa un pla que, durant els pròxims tres anys, té com a objectiu "invertir en la millora del capital humà i del coneixement, i aplicar polítiques actives d'ocupació", com assenyala la regidora de Promoció Econòmica i Ocupació, Merche Sanchis"L'ajuntament ve desenvolupant i enfortint programes i actuacions per a afavorir la inserció laboral, realitzant accions que creen nous llocs de treball i prenent mesures amb l'objectiu d'aconseguir més ocupació i de millor qualitat".

Un pla, huit camins

Per a aconseguir estos objectius, el Pla de Foment de l'Ocupació Local treballa en huit línies d'actuació, totes complementàries.

1.- Millorar la formació i qualificació dels treballadors: una inversió en capital humà realitzada a través de la Unitat local d'aprenentatge, els Cursos de formació ocupacional (sobretot d'informàtica), les Accions d'orientació professional per a l'ocupació i autoocupació (OPEA) i l'Escola permanent d'adults (EPA).

2.- Polítiques actives de creació d'ocupació, a través de contractes temporals, sobretot de persones risc d'exclusió social. Per a això es compta amb el Programa d'ocupació pública d'interés social (EMCORP), el Programa de contractació de desocupats per a actuacions mediambientals (PAMER), el Conveni de l'INEM amb les Corporacions Locals per a crear ocupació agrícola i la Borsa de peons de comeses diversos. Estos programes es complementen amb la labor del Centre associat del SERVEF i les campanyes informatives del Consorci Pactem Nord.

3.- Impulsar l'activitat empresarial i el treball autònom, bé a través de l'Agència d'assessorament a emprenedors (AFIC), bé a través de la pàgina web municipal (amb la seua secció Puçol Treballa), o amb actuacions puntuals com Puçol deMostra (la Fira comercial i industrial de la població), punta de l'iceberg de la labor de suport a l'Associació de Comerciants i Empresaris (ACEP). A més, enguany es potencia el sector turístic amb distints convenis, entre ells el Pla Millor amb l'Agència Valenciana de Turisme.

Un lloc destacat mereix l'impuls a la construcció gràcies al Fons Estatal d'Inversió Local (amb el que estan dent a terme un total de deu obres municipals) i del Pla Confiança (amb el que es pretén renovar el Camí La Mar, que connecta la platja amb el nucli urbà).

4.- Conciliar la vida familiar i laboral, a través de projectes com l'Escola Matinera, l'Escola de Nadal, l'Escola de Pascua y la Escola d'estiu, destinats a facilitar que els pares puguen compatibilitzar els seus horaris de treball en aquelles dates en què no hi ha classes en els col·legis.

5.- Igualtat de gènere en l'ocupació, impulsant una política més igualitària a través del Centre comarcal per a la igualtat d'oportunitats (en col·laboració amb el Consorci Pactem Nord) i el Fòrum per a la igualtat d'oportunitats.

6.- Impulsar l'ocupació i la formació dels jóvens, comptant per a això amb programes com el Salari Jove (estudiants que busquen la seua primera ocupació), l'Escola Taller Mes de Mur II (formació durant dos anys per a jóvens que han fracassat en l'ensenyança reglada), els Programes de Qualificació Professional Inicial (PCPI), la Fira de l'estudiant, els Tallers de formació per a la contractació (amb una duració de 900 hores per alumne) i les beques de pràctiques, posades este estiu en marxa a través del programa La Dipu te beca.

7.- Promoure l'ocupació dels més desfavorits: amb projectes destinats als discapacitats (dos convenis anuals amb ADIS, l'Associació de Discapacitats de Puçol), als immigrants (a través de l'Agència AMICS), el Taller de formació i inserció laboral (TFIL) y el 0'7% del pressupost municipal que l'Ajuntament de Puçol destina a Cooperació internacional.

8.- Modernització i noves tecnologies. Dins d'este ambiciós pla, tres són els projectes destinats a convertir Puçol en un municipi modèlic del segle XXI: el projecte WiFi, per a facilitar l'accés de tots a Internet (en col·laboració amb la Diputació), l'adaptació a la Directiva Europea de Serveis (per a eliminar obstacles a l'hora d'instal·lar empreses europees en la població) i la implantació de l'Administració electrònica (amb la que els veïns podran realitzar tots els tràmits amb l'ajuntament des de casa).

Un projecte realitzable

"Molts d'estos projectes ja estaven en marxa anteriorment, altres són nous, uns són llocs en marxa per l'ajuntament, altres depenen de convenis o subvencions amb altres administracions; però allò fonamental és que hi ha partides en el pressupost  municipal per a emportar-ho", subratlla l'alcalde, Mariano Sanchis"Este ambiciós pla no tindria sentit sense l'adequada coordinació entre les distintes àrees municipals i, sobretot, si mancara de dotació pressupostària.

El Pla de Foment de l'Ocupació Local 2009-2011 compta amb més de 700.000 eurosen el pressupost municipal de 2009 i s'han sol·licitat per a enguany més de5.000.000 en subvencions a distintes administracions, amb l'objectiu de crear en torn a 170 llocs de treball directes cada any, considerant un lloc d'ocupació per cada dotze mesos reals de contracte.

20 Maig 2009
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres