Les Penyes de Bous al Carrer salven el seu patrimoni, gràcies a Trámites Taurinos i Allianz

Les Penyes de Bous al Carrer salven el seu patrimoni, gràcies a Trámites Taurinos i Allianz

El tema dels Bous al Carrer han portat de cap en els últims mesos a totes les penyes, organitzadors i aficionats davant de les demandes que ha cursat la Seguretat Social a més de trenta pobles de la Comunitat Valenciana, per les cures que havien sobrepassat els assegurances contractats. Davant d'estos requeriments, moltes penyes havien donat l'alarma davant de l'administració i els seus representants dels quals encara no han rebut cap resposta satisfactòria.

Abans de l'any 2002, el conegut Decret 148/1998 que regulava les festes de Bous al Carrer a la Comunitat Valenciana indicava respecte d'això de les cobertures que s'havia de contractar una pòlissa d'assegurances d'accidents i de responsabilitat civil per a la cobertura dels sinistres ocorreguts durant la celebració del festeig, que hauria d'incloure com a mínim les cobertures següents:

a) Accidents: gastos d'estada hospitalària i de curació: s'haurà d'incloure una cobertura, com a mínim de fins a 1.000.000 de pessetes, per participant que resulte lesionat en el festeig taurí.

b) Responsabilitat civilDefunció: indemnització de fins a 10.000.000 de pessetes, per persona. Invalidesa permanent i total: indemnització de fins a 10.000.000 de pessetes, per persona.

Estes quantitats eren irrisòries per a la majoria dels aficionats i oferia poques garanties enfront de ferits, i el segur podia costar entre 300 i 600 euros per dia de festeig.

La llei de l'any 2002

Més tard, amb l'arribada del Decret 60/2002, exigia el següent en el Capítol II:"Autorització dels festejos taurins tradicionals i documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud d'autorització:

g) Certificat expedit per una companyia d'assegurances, en el que conste que l'organitzador ha subscrit una pòlissa d'assegurança d'accidents i de responsabilitat civil per a la cobertura dels sinistres ocorreguts durant la celebració del festeig, que haurà d'incloure, com a mínim:

Accidents: Segur col·lectiu d'accidents que cobrisca als participants, col·laboradors voluntaris i la resta d'intervinents, amb una quantia mínima per pòlissa de 300.500 euros, i les següents cobertures mínimes d'indemnització:

Assistència Sanitària: Gastos d'estada hospitalària i curació: 6.000 euros. Mort: 6.000 euros. Invalidesa permanent i total: 6.000 euros.

Responsabilitat civil: Amb una quantia mínima per pòlissa de 300.500 euros, que cobrirà els danys als espectadors, terceres persones i béns que es puguen derivar de la celebració de l'espectacle, i amb una cobertura mínima d'indemnització per víctima de 60.100 euros. Quedarà inclosa la defensa criminal i fiances. En cas d'insuficiència del segur contractat, respondrà l'organitzador o promotor del festeig".

Llavors les companyies que lideraven este sector van aprofitar el desconcert dels aficionats i van pujar els preus de les pòlisses fins prop dels 1.200 euros per festeig. Açò ens va alarmar de tal manera que vam disposar d'un reportatge d'investigació de tres capítols que va aconseguir que altres companyies s'interessaren pel tema dels festejos populars i vingueren a informar-se amb més detall d'este apartat.

Aconseguim llavors, després de l'assessorament, estudi i estadístiques que vam preparar, que una nova companyia a què vam decidir ajudar sense cap interés baixaren a una mitjana de 600 € el cost de la pòlisses, inclús a menys en els següents anys, fins a arribar inclús als 390 euros.

El patrimoni personal

Respecte d'açò, sempre ha existit el risc de l'aficionat de saber que el que firmara el segur seria el responsable dels gastos que sobrepassara la quantitat assegurada i que la Seguretat Social actuaria sobre ell i el seu patrimoni. Des de llavors, molts han sigut els que han hagut de carregar amb este llast, a pesar que distintes associacions de Bous al Carrer asseguraren per activa i per passiva, que ells s'encarregarien de "llevar" la dita reclamació en cas d'executar-se.

Fins ara, que han deixat amb el cul a l'aire a diverses desenes de pobles i penyes. Estes van acudir fa poc a la reunió que va preparar la Federació a Massalfassar a demanar explicacions, i només van rebre per resposta que era un "Decret de mínims" i que cada un ha de ser responsable del que firma.

Nosaltres, per la nostra part, hem continuat treballant en qualsevol tema que poguera beneficiar l'aficionat, entre ells el dels segurs, i venim reclamant a l'administració des de fa temps que les cobertures que sol·licita com a mínims l'actual Decret són les de més baixa quantia d'Espanya i que calia actualitzar-se para de veritat ser el que diuen"el millor Decret d'Espanya". Fins ara el cas ha sigut omís per part de l'Administració, Governació i Conselleria.

Però resulta que durant este passat any i principis del present, la Seguretat Social ha reclamat a més de trenta pobles el sobrecost dels que havien superat les quotes contractades en els segurs, als organitzadors que havien firmat les pòlisses, entre ells Bétera, Geldo, Meliana, Godelleta, i inclús Massamagrell, on el sobrecost supera els 90.000 euros. Davant d'açò, alguns aficionats, inclús havien arribat a plantejar-se no fer bous enguany si no es feia càrrec l'ajuntament de firmar els segurs.

Una solució momentània

L'empresa valenciana Tràmits Taurins, que dirigix Héctor Benet des de Puçol, ha aconseguit el que pareixia impossible fins al mes de març del 2009: ha aconseguit donar una possible solució al problema de la pòlissa del segur taurí d'assistència que tants problemes estava  ocasionant a les penyes estos anys.

Esta empresa, formada per aficionats taurins i per professionals del sector, hi ha negociat amb la companyia Allianz un compromís de col·laboració en exclusivitat sobre festejos taurins i altres productes assegurables.

El preu d'esta pòlissa amb cobertura il·limitada i amb un segur de Responsabilitat Civil de 600.000 euros, no arriba a costar 1.000 €, menys inclús que fa sis anys.

Este èxit s'ha notificat a les distintes associacions i federacions de Bous al Carrer, ambdós representants de la majoria dels aficionats a estos festejos, així com a Conselleria de Governació, per a comentar els seus avantatges cares a l'aficionat i difondre esta bona nova per a tranquil·litzar a penyes i organitzadors.

Este punt és era el més crític que tenia l'aficionat ja que li feia responsable de les quantitats que sobrepassaran les dites quanties, i temien pels seus propis béns personals i patrimoni. Fins a la data, poques eren les companyies que sobrepassaven tan sols els 12.000 euros. Amb esta nova mesura, l'aficionat queda lliure de qualsevol càrrega que li poguera sobrevindre en cas que les cures de qualsevol ferit de Bous al Carrer sobrepassara els mínims del Decret.

Esta mesura ha sigut molt celebrada entre els aficionats ja que la lleva d'una càrrega que els plantejava si valia la pena celebrar festejos.

Informa: Alberto de Jesús
Director de la revista Bous al Carrer

19 abril 2009
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres