Obres del Fons Estatal: sis projectes per a recolzar a les xicotetes empreses locals

Obres del Fons Estatal: sis projectes per a recolzar a les xicotetes empreses locals

A mitjan febrer han sigut adjudicades a empreses de la població la realització de les sis obres menors contemplades en el Fons Estatal d'Inversió Local, tenint com a criteris prioritaris la possibilitat de concursar totes les empreses locals i la contractació de desocupats.

 

La secció Contractació de la pàgina web municipal (www.puçol.es) conté la informació detallada de tots els procediments en curs relatius al Fons Estatal d'Inversió Local, que a Puçol suposa la realització de quatre nous projectes urbanístics i sis actuacions menors.

Les obres menors corresponen a la renovació de voreres en cinc zones del nucli urbà, concretament en els carrers Sant Pere, Sant Joan, Dels Horts, Jardí Botànic i l'església dels Sants Joans, així com al tanca de dos pistes del Poliesportiu Municipal.

A causa del poc cost de cada una d'estes obres, la seua adjudicació pot realitzar-se directament per Decret d'Alcaldia, no obstant, la corporació municipal ha buscat el major consens i la màxima participació possible, per la qual cosa va obrir la mesa de contractació als quatre grups polítics municipals (PSOE, Esquerra Unida, Pavalur i Partit Popular) i va convocar a totes les empreses de la població perquè participaren en la realització d'estes.

"En un primer moment vam citar a una reunió informativa a les empreses de construcció que figuren en el nostre padró municipal", assenyala l'alcalde, Mariano Sanchis"Li'ls va facilitar tota la documentació existent en Alcaldia, Urbanisme i Contractació i, finalment, es van presentar onze empreses locals a la licitació de les sis obres".

Tenint com a premissa fonamental primar a aquelles empreses que contractaren treballadors en desocupació, l'adjudicació d'estes obres ha quedat de la forma següent: la reposició de voreres en el carrer dels Horts va a càrrec de Dago i Yero Construccions, per un total de 46.500 euros; Obres i Servicis Font La Reina s'ocuparà de les voreres del carrer Sant Pere, per 49.800 euros; les voreres del carrer Sant Joan tindran un cost de 45.300 euros i seran executades per Fuentescia; un total de 32.200 euros costaran les voreres del carrer Jardí Botànic, obra de Construccions Enrajo; les voreres que rodegen l'església dels Sants Joans suposaran una inversió de 42.500 euros i el seu responsable serà Construccions Mandován; finalment, Construccions Sanchis Sebastiá es farà càrrec del tanca de les dos pistes poliesportives, per un total de 44.800 euros. En tots els casos, a estos preus cal afegir-los el corresponent 16% de l'IVA.

Per al regidor d'Urbanisme, Juan Enrique Claramunt, la gestió del diners que ha rebut l'Ajuntament de Puçol del Fons Estatal d'Inversió Local "és un exemple de transparència i política activa per a combatre la desocupació, ja que hem obert la participació en tot moment als grups polítics municipals i, al mateix temps, hem apostat per xicotetes empreses locals que contracten a parats per a realitzar estes obres. En definitiva, hem complit al peu de la lletra els objectius d'este fons estatal".

 

26 Febrer 2009
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres