Opinió del PSOE: 'estat democràtic o dictadura?'

Opinió del PSOE: 'estat democràtic o dictadura?'

 

Tres dies després del ple extraordinari sobre l'AU se celebrava el Ple Ordinari del mes de Novembre.

Com últimament ens té acostumats el Sr. Bust, ple que va ser tot un cúmul de DESPROPÒSITS en què va tornar a posar de manifest la seua ACTITUD DICTATORIAL, PARCIAL i SECTÀRIA, i que empara els INSULTS i PROVOCACIONS dels portaveus del govern CAP AL PSOE.

UNA VEGADA MÉS, DE PENA!

La funció d'un Alcalde, i així està arreplegat en el Reglament Orgànic de Funcionament de les Corporacions Locals (ROF), és DIRIGIR i MODERAR les sessions del ple.

Esta funció partix de la base lògica, per descomptat, que l'Alcalde pertany al partit o coalició més votada, i que té portaveus del seu mateix partit. Cosa que no ocorre en el nostre municipi, ací l'Alcalde només es té a ell mateix. Els seus ''portaveus'' són d'altres Partits i cada un diu el que li dóna la gana, convertint-se ell en jutge i part, permetent-los insults, provocacions i calúmnies de qualsevol tipus, però quan un regidor o regidora del PSOE fa el mínim gest ''targeta i al carrer''.

El Sr. Busto té un trist rècord i és el que passarà a la història de Puçol com l'Alcalde amb més expulsions i desallotjaments del ple, inclús entre el públic assistent a les sessions.

Encara que si són ''amiguetes'' seus, de la seua partit o d'un altre del govern els permet parlar, gesticular, increpar i inclús parlar per telèfon mòbil durant la intervenció dels concejal@s del PSOE. Però si són afins al PSOE: ''guarden silenci, al carrer en primer avís o prenga-li les dades per a denunciar-ho en el Jutjat''.

Quina pena, Sr. Busto! RÈCORD EN DESALLOTJAMENTS.

Quant a la sessió plenària, van aprovar una Ordenança municipal, crida pel govern, de la Convivència Ciutadana, en la que de setze pàgines, sis i mitja són sancions. I on en l'últim paràgraf manifesta que queda pendent de refondre el text amb l'ordenança de 1981. Per tant, l'aprovada és un ''paperot del govern'', ja que haurem d'esperar, no sabem fins a quan, per a tindre realment una Ordenança de Convivència.

Un altre dels punts tractats va ser l'estat d'execució del tercer trimestre del Pressupost de 2006. Les dades facilitades al Partit Socialista eren de data 30 de setembre, però com al govern no li agradava l'estat d'execució a eixa data, en el debat el govern va utilitzar els ''HIPOTÈTICS'' dades de data 27 de Novembre. Tot per a desvirtuar el debat amb FUTURIBLES.

A data 30 de Setembre el Capítol I, de gastos de Personal, s'ha incrementat al voltant de 360.000 € (60 milions de ptes.), sense cobrir les quatre places de policia que ells mateixos van aprovar en el seu dia i no per a sous, sinó per a pagar PRODUCTIVITAT, GRATIFICACIONS i HORES EXTRAORDINÀRIES, però només per a ''alguns'', per a ''altres'' expedients disciplinaris, amenaces i, en alguns casos, al carrer.

Sí, Sr. Bust, quan vullga o ens deixe intervindre en els plens li ho expliquem o no ens deixa parlar perquè no li interessa este debat?

Perquè ho sàpien tots els ciutadans, la PRODUCTIVITAT es paga per lliure disposició d'Alcaldia.

En el Capítol II, d'ingressos, apareix la recaptació de l'ICIO (Impost de Construccions i Obres) que a 30 de setembre és de 668.000 € (111 milions de ptes.) quan la previsió per al 2006 era de 2.050.000 € (341 milions de ptes.). L'Última dada que coneixem a data 30 d'Octubre és de 770.000 € recaptats, esperem a conéixer la xifra a 31 de Desembre per a saber la veritat del Pressupost de 2006.

08 Gener 2007
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres