Serveis Amics Puçol

Serveis Amics Puçol

Serveis d'AMICS

Cada oficina local gestiona uns servicis concrets. Si t'interessa conéixer quins són aquells que pots realitzar des de la de Puçol, et pots informar ací, on es detallen totes les àrees d'actuació en què intervé, així com les activitats que exercix en cada una d'elles. Informa't ací del que es gestiona específicament en el teu municipi i pot ser del teu interés.

Àrea d'acollida
· Activitats de formació en l'Escola Permanent d'Adults (EPA).
· Elaboració d'itineraris d'inserció, acompanyament i seguiment dels mateixos.
· Coordinació amb l'Oficina Associada Servef municipal en la gestió d'ofertes de treball i contractacions.

Àrea d'educació
-Mesures a desenvolupar:
· Suport i seguiment a projectes d'acollida educativa (programes de compensatòria per a ajudar alumnes immigrants que presenten dificultat en l'aprenentatge).
· Suport a la mediació de formadors interculturals.
· Informació i difusió d'accions formatives en horaris compatibles amb el treball.
· Informació i assessorament sobre els procediments d'homologació i revalidació de titulacions del país d'origen.

-Activitats
· Activitats de reforç de les arrels culturals d'origen: exposicions temàtiques, mostres de treball, gastronomia.
· Suport als programes d'Acollida de Centre (Centres de Primària i Secundària).
· Suport i seguiment del programa de Compensatòria en centres educatius de primària i secundària.
Informació i difusió entre la població estrangera de l'oferta extraescolar, esportiva, d'oci i temps lliure del municipi.
· Informació sobre programes d'Intervenció Familiar.
· Seguiment de l'alumnat immigrant que participa en programes de formació i ocupació.
· Servici d'informació i assessorament sobre revalidacions dels estudis efectuats en el país d'origen.

Àrea d'ocupació
· Accions d'orientació, informació i captació.
· Contactes i coordinació amb empreses de treball temporal que gestionen l'accés a llocs de treball de caràcter temporal. Complementarietat dels seus processos de selecció, arreplegada de documentació i assessorament en estrangeria dels possibles dubtes en les contractacions.
· Tallers de recerca activa d'ocupació a través de la xàrcia.
· Tallers informatius de drets i deures dels treballadors.
· Assessorament de documentació laboral (permisos de treball, renovacions, sol·licituds administratives de treball, etc.).

Àrea d'infància i joventut
· Generació de cursos de formació en mediació intercultural.
· Difusió de les diferents activitats oferides a la infància i joventut a aquells pares que acudixen a l'agència AMICS.
· Facilitar les instal·lacions municipals per a la realització d'activitats de temps lliure que incloguen components de convivència.
· Suport i recerca de recursos per al suport a les activitats que generen les entitats de temps lliure que integren la convivència intercultural.

Àrea de participació
· Sessions informatives a la població immigrant de la possibilitat d'associar-se, recursos disponibles i suports municipals.
· Servei d'assessorament tècnic per a la creació d'associacions i/o derivació.
· Recerca de recursos a activitats generades per les associacions que treballen en equip amb persones immigrades.

Àrea de codesenvolupament
· Tallers de difusió i d'introducció al codesenvolupament.
· Orientació i assessorament a processos de retorn voluntari.

Àrea de sensibilització
· Foment i suport a programes i campanyes de prevenció de violència, xenofòbia i racisme.
· Col·laboració en premsa (Noticies de Puçol, Revista de l'Institut de Puçol) i elaboració d'audiovisuals en col·laboració amb la Televisió Municipal que tinga com a objecte millorar el tractament de la immigració en l'àmbit local i regional.
· Suport al programa Diversia de la regidoria de Joventut.

quepaso portada 1

Altres