Urbanisme Puçol

Urbanisme Puçol

En esta secció es trobe inclosa la documentació més usual del Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Puçol.

Tots els documents estan en format PDF. Per a obrir-los, n'hi ha prou amb fer clic sobre la icona corresponent al document que desitgem consultar. Una vegada obert, es pot guardar una còpia en el nostre ordinador simplement elegint l'opció “guardar com” o “guardar una còpia”.

 

pdf Anunci de la suspensió de la concessió de llicències urbanístiques del solar que ocupava la fàbrica de Cointra
 isuu logo Projecte de construcció de l'ampliació i condicionament del Camí la Mar-Vereda de Mangraners (Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana) - Part 1
   
 isuu logo Projecte de construcció de l'ampliació i condicionament del Camí la Mar-Vereda de Mangraners (Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana) - Part 2
   
 isuu logo  Pla de participació pública Passarel·la sobre la V-21
   
pdf Anunci licitació programa actuació aïllada sector 5-B de la platja
pdf Aprovació del text refós del projecte d'urbanització de la unitat d'execució UEJ
pdf Aprovació definitiva de la modificació núm. 25 del Pla General
pdf Resultats del Pla de Participació pública de l'estudi d'integració paisatgística de la declaració d'interés comunitari d'una estació de servici en el camí Mangraners /Camí Llíria
pdf Aprovació definitiva del projecte d'expropiació dels terrenys per a l'ampliació del Camí la Mar
pdf PAI UEJ Acord aprovació programa (antiga zona Tisvol)
pdf PAI UEJ Proposició jurídico-económica (antiga zona Tisvol)
pdf PAI UEJ Projecte urbanització documents (antiga zona Tisvol)
pdf PAI UEJ Projecte urbanització planols (antiga zona Tisvol)
pdf Projecte de reparcelació del sector 6
pdf Normes urbanístiques del Pla General fins a la modificación número 24.
pdf Informació urbanística de zones d'ordenances del Pla General
pdf Plànol nucli urbà escala 1/2000
pdf Plànol nucli urbà escala 1/1000
pdf Plànol platja escala 1/2000
pdf Plànol platja escala 1/1000
pdf Plànol urbanitzacions 1/2000
pdf Plànol urbanitzacions 1/1000
pdf Plànol zona industrial 1/2000
pdf Plànol zona industrial 1/1000
pdf Plànol classificació sòl
pdf Guia de carrers del terme municipal
pdf Guia de carrers del casc urbà
pdf Guia de carrers de la platja, urbanitzacions i polígon industrial
pdf Plànol agrícola del terme municipal
quepaso portada 1

Altres