Opinió del PSOE: 'una operació amb massa casualitats'

Opinió del PSOE: 'una operació amb massa casualitats'

El passat 13 de Juny el grup municipal socialista de Puçol sol·licitem per escrit informe de Secretaria i Intervenció per a aclarir la situació creada per la venda de les parcel·les de La Murta a la mercantil ''Río Rita, S.L.U.''.

Amb esta situació se'ns ha enganyat, des d'un principi, a tots.

Al gener del 2005 s'aprova el primer plec de condicions per a la venda d'una parcel·la municipal, i al març el segon.

Al març del 2005 s'aprova el Pressupost d'eixe any i utilitzen els ingressos d'estes parcel·les per a finançar les inversions. I quina casualitat que el PSOE vam presentar una reclamació al Pressupost de 2005 basant-se en el fet que els ingressos provinents de la venda de Patrimoni Municipal del Sòl (PMS) no es podien destinar a finançar inversions, llevat que done la seua autorització la Conselleria. Gràcies a esta reclamació el quadripartit va modificar el Pressupost, si no quin dèficit hagueren provocat en l'Ajuntament.

A l'abril del 2005 ix a la venda una de les parcel·les de La Murta (la 28), i resta deserta. I al juliol de 2005 les tres parcel·les en lot únic (la 3, la 17-18, i la 28), cosa rara si tenim en compte que per separat no s'havien venut, encara que ara eixien a 20.000 pessetes menys el metre quadrat.

Al desembre del 2005 s'adjudiquen directament les tres parcel·les a la mercantil ''Río Rita, S.L.U.'', el 23 de gener del 2006 el Sr. Busto per resolució d'Alcaldia li comunica a la mercantil que al no estar registrades les parcel·les, no s'apliquen els terminis assenyalats en l'acord plenari de desembre del 2005.

Si al gener del 2006 les parcel·les no es poden vendre perquè no estan registrades, què haguera passat si algú haguera comprat les parcel·les al gener, abril o juliol del 2005?

A qui volia enganyar el quadripartit? Als veïns, al presentar el pressupost de 2006 amb tots els índexs falsejats? Als possibles compradors? A qui?

I quina casualitat que al paralitzar els terminis assenyalats en l'acord de desembre del 2005, els terminis de cobrament d'estes parcel·les, al maig del 2006 la mercantil RÍO RITA comunica a l'Ajuntament la pròxima construcció d'un hotel en la parcel·la núm. 28 de 7.665 m2, i sol·licita que les obligacions que tenia en el plec de condicions per a les altres dos parcel·les que sumen 5.534 m2 li les canvien a una altra parcel·la, del mateix polígon, propietat de TERESA URBANA 2000, pel que la parcel·la 3 i la 17-18 quedarien lliures perquè la mercantil puga fer amb elles el que vullga, quan vullga?


El quadripartit, fent desistiment de la seua responsabilitat de presa de decisions, li remet l'escrit a la Conselleria perquè siga ella qui decidisca si es pot o no fer este canvi d'obligacions.

La pregunta que ens fem el grup socialista és per què no li contesta directament l'Ajuntament a la mercantil que s'ha d'atindre al plec de condicions pel qual al desembre del 2005 se li van adjudicar les parcel·les, i que ha d'ingressar els més de 3 milions de € de la seua venda?

A què té por el quadripartit? que la mercantil retire l'oferta a l'incomplir els terminis l'Ajuntament. Hi ha una miqueta més darrere de tota esta operació?

Finalment, volem manifestar que si la Conselleria accepta la sol·licitud

02 Juliol 2006
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres