Bases i inscripcions per als actes de les Festes 2006

Bases i inscripcions per als actes de les Festes 2006

SOL·LICITUDS PER AL MUNTATGE DE CADAFALS:

Per a poder instal·lar un cadafal en la plaça de l'Ajuntament per als festejos taurins del 7 i 16 de setembre, és necessari:

-Presentar una instància en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament, en la qual es constaran les mesures del cadafal.

-Horari: Dilluns a divendres de 8 a 14.30 hores. Dissabtes de 10.00 a 13.00 hores.

-Termini: Fins al 17 d'agost.

-IMPORTANT:

S'haurà d'acreditar davant de l'Ajuntament que disposa d'una pòlissa d'assegurances de Responsabilitat Civil, la cobertura de la qual ha de ser com a mínim de 300.500 €, pels danys que puguen ocasionar tant per la permanència en la via pública com per les operacions de muntatge i desmuntatge. Junt amb la instància de sol·licitud s'haurà d'aportar la pòlissa de l'assegurança i rebut, o bé certificat de la companyia d'assegurances.

NOTA: El nombre de cadafals que s'instal·laran es determinarà per l'espai disponible. Si el nombre de sol·licituds és superior al nombre de cadafals que es puguen instal·lar, es determinarà per rigorós orde de data del registre d'entrada.

La ubicació de cada cadafal es determinarà per sorteig a realitzar el 28 d'agost a les 20.00 hores en l'Espai Social La Barraca.

Campionat local de dards: (Dissabte 26 d'agost)

Les inscripcions es podran realitzar en l'Espai Social La Barraca, mitja hora abans de l'inici o telefonant al 636.37.98.24, preguntar per Daniel Huertas.

Este campionat està organitzat pel Club de Dards Puçol.

VOLTA A PEU: (Divendres 1 de setembre)

Inscripcions en línia de meta en l'avinguda Font de Mora, el mateix dia de la prova.

En la categoria infantil poden participar xiquets i xiquetes a partir de 3 anys.

Hi haurà obsequis per a tots els participants.

CAVALCADA: (Divendres 1 de setembre)

Lloc: Oficina d'Atenció al Ciutadà (Ajuntament).

Horari: Dilluns a divendres de 15.00 h a 19.30 h.

Dates: Del 22 al 29 d'agost.

L'Ajuntament proporcionarà el confeti, caramels i regals només als inscrits.

PREMIS

S'atorgaran quatre premis de 150 € cada un, segons les categories següents:

23 Agost 2006
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres