Participa en la prevenció de drogues en el teu municipi: perquè és qüestió de tots

Participa en la prevenció de drogues en el teu municipi: perquè és qüestió de tots

Amb este eslògan la Diputació de València en col·laboració amb la Conselleria de Sanitat, l'Ajuntament de Puçol i la Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD) posen en marxa per tercer any consecutiu la iniciativa ''Setmana de Prevenció'' en la qual durant els dies 20, 21, 22 i 23 de novembre s'abordaran i treballaran qüestions relatives a la prevenció familiar i comunitària del consum de drogues.

Sabem que els pares s'enfronten a una difícil labor, l'educació dels seus fills en un context en què els riscos socials adquirixen una presència quasi inevitable que els pares han d'afrontar, i també sabem, que els llaços emocionals i afectius que entre pares i fills existixen dificulten en moltes ocasions esta labor. El consum de drogues, l'oci nocturn, les relacions sexuals, etc., són algunes qüestions que els pares han d'assumir com a elements bàsics dins de l'ampli ventall educatiu que han de cobrir, sense oblidar que el nucli familiar constituïx el primer àmbit de socialització de l'individu en què s'aprenen, interioritzen i adquirixen els valors i pautes de conducta que més tard l'orientaran en el seu desenvolupament social. Per este motiu, resulta de summa importància que des dels primers anys de vida els pares posen en funcionament una educació adaptada tant al propi subjecte com al moment o context, comptant amb aquells instruments i estratègies que faciliten i asseguren l'efectivitat de la seua acció. En este sentit, l'objectiu del taller ''Prevenció de drogues en l'àmbit familiar'' que se celebrarà en la Casa de la Cultura de Puçol del 20 al 23 d'octubre de 9.30 a 12.30, pretén oferir, amb una metodologia participativa i dinàmica, un punt de suport als pares per a abordar la seua tasca educativa amb la garantia d'una informació i formació bàsica sobre una problemàtica que ens afecta a tots; el consum de drogues.

Així mateix, si es pretén incidir en el context social, es fa necessària la participació i compromís d'aquelles persones que, comptant amb un paper rellevant dins de la seua comunitat, puguen actuar com a mediadors entre les necessitats de les poblacions més jóvens i les generacions més adultes. El mediador social es constituïx, no sols com a figura de referència per a la comunitat, sinó també com a peça clau d'unió entre els diferents sectors socials. El taller ''Formació de mediadors socials en la prevenció de les drogodependències'', que tindrà lloc en l'Espai Social ''La Barraca'' de les 17.30 a les 21.30 hores en les dates assenyalades, té com a objectiu, la capacitació de mediadors socials que, treballant des de l'àrea de l'animació comunitària, puguen potenciar l'aprenentatge de factors de protecció enfront de l'ús indegut de drogues utilitzant l'oci com a marc i ferramenta per a això.

Així doncs, tant pares com mediadors es perfilen com a figures preventives imprescindibles tant en relació al consum problemàtic de drogues com en tots aquells riscos a què els nostres jóvens s'enfronten en un món cada vegada més competitiu i individualista.

De nou, des de les institucions públiques es posa a disposició dels ciutadans l'oportunitat de participar en la formació d'una societat més sana i solidària que assegure un bon futur per a les noves generacions. No la desaprofites, esperem la teua participació.

Un article de la FAD (Federació d'Ajuda contra la Drogoaddicció).


20 Octubre 2003
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres