Dolores Sánchez, una regidora sempre disposada a 'apuntar-se a un bombardeig'

Dolores Sánchez, una regidora sempre disposada a 'apuntar-se a un bombardeig'

En l'anterior legislatura estava alliberada mitja jornada per a treballar en l'Ajuntament, però acudia tots els dies de matí, matí-vesprada i de vegades nit a tractar de solucionar problemes que afectaven els veïns. Després de quatre anys de plena dedicació a l'Ajuntament, Dolores Sánchez no sols és una veterana de la política local i l'encarregada de substituir l'alcalde quan este està absent. És, a més, la persona que maneja els comptes municipals (regidor d'Hisenda) i la que s'ocupa de vetlar per que els funcionaris sempre estiguen disposats a oferir encara un millor servei al ciutadà (regidor de Personal).

Amb ella reconeix satisfeta: ''cada casa necessita una dona que la tinga en orde i en este Ajuntament se nota que són dones els que estan a càrrec de temes fonamentals, com la Secretaria, la Direcció de Personal, la Tresoreria o la Recaptació''.

Per si encara queda algú que no ho ha advertit, Dolores és a més la regidora de la Dona, potser el paper pel qual més ha lluitat a títol personal, perquè una lluitadora incansable com ella no pot quedar-se encreuada de braços davant de les injustícies que cada dia veu al seu voltant: ''el primer Pla d'Igualtat va ser un èxit perquè era una novetat a Puçol, però en esta legislatura posarem en marxa el segon, amb objectius més concrets, amb actuacions més centrades en el dia a dia''.

Si haguera de marcar-se un gran projecte per a esta legislatura assegura que seria l'eradicació de la violència domèstica però, sabedora que això és hui per hui una utopia, preferix centrar-se en actuacions concretes, que ajuden a fer que la dona siga cada dia més igual a l'home, com la posada en marxa de ''les escoles matineres'' en el mes de novembre: ''sóc conscient que és un tema propi d'educació, però recolzar les dones que treballen oferint-los un servei escolar de 7 a 9 del matí és una forma de facilitar la igualtat d'oportunitats en el treball, per això és una proposta que naix de l'àrea de la dona''.

Una proposta nova, però no l'única, ja que en els dos últims anys ha potenciat la col·laboració amb l'Institut d'Ensenyança Secundària organitzant obres de teatre o sèries de televisió entorn del 8 de març... ''i enguany estendrem la col·laboració a tot el curs i no sols a temes d'igualtat social; volem col·laborar amb els alumnes en campanyes com la prevenció de la sida, el dia de l'arbre o el dia del llibre''.

Campanyes en què importen més les vivències dels alumnes que els resultats finals, encara que estos han sigut a més extraordinaris. I és que Lola és una experta a coordinar projectes amb poc pressupost, com demostra l'èxit de la ''escola d'estiu''... Encara que no ha d'estranyar-nos esta facilitat per a manejar pressupostos, al cap i a la fi, com a regidora d'Hisenda coneix en tot moment l'estat real dels comptes municipals: ''és cert que alguns serveis de què oferim als nostres veïns han arribat a estar en perill, com l'EPA, però això ha sigut a causa de la reducció de subvencions des de la Generalitat Valenciana, per la qual cosa en l'Ajuntament hem hagut de fer un gran esforç econòmic per a mantindre este tipus d'oferta educativa''.

Un gran esforç i un control molt rigorós d'ingressos i gastos, un objectiu que dia a dia es beneficia de les inversions en nous programes informàtics i d'una informació puntual als veïns sobre els impostos a cobrar: ''els veïns reben informació sobre els pagaments pendents abans que s'emeten els rebuts, així si hi ha queixes o correccions es poden modificar abans que hagen d'efectuar-se els pagaments''.

Són els avantatges d'una àmplia informació i d'una tresoreria que està sempre al dia, la qual cosa a més suposa un important estalvi econòmic, perquè a diferència d'altres institucions públiques, l'Ajuntament de Puçol no funciona a base de préstecs, sinó que té equilibrats els ingressos i gastos: ''ja ho deia al principi, no hi ha res com les dones per a portar el control econòmic de cada casa''.

Control, heus ací una altra de les paraules claus. Una cosa q

21 Octubre 2003
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres