Puçol tindrà sis contenidors d'arreplega de roba i sabates usades

Puçol tindrà sis contenidors d'arreplega de roba i sabates usades

''La roba és una cosa molt personal, però també es recicla. I si no es realitza per mitjà d'una arreplegada selectiva en contenidors especials, la seua recuperació és impossible, sobretot una vegada ha anat a parar als abocadors''. Amb estes paraules resumia Pedro Andrés, responsable de l'empresa Texlimca, la importància de la labor que estan realitzant en distints municipis de la Comunitat Valenciana.

Una labor a la qual ara se suma l'Ajuntament de Puçol, gràcies al conveni firmat divendres passat, 17 d'octubre, per mitjà del qual s'instal·laran sis contenidors d'arreplegada de roba i sabates en el terme municipal: un en la platja, un altre en les urbanitzacions i quatre en el nucli urbà.

''És un nombre de contenidors major de l'habitual, ja que solem instal·lar un cada 4000 habitants'' -continua Pedro Andrés-, ''però Puçol té fama per les seues activitats solidàries, pel que hem decidit augmentar el nombre i confiem que es mantinga eixa mitjana de 75 quilos de roba mensual en cada un d'ells''.

L'objectiu en primer lloc és senzill: oferir als veïns un lloc on poder depositar la roba i les sabates que ja no usa perquè puga reciclar-se. És, en definitiva, una labor mediambiental, ja que s'evita depositar-los en els abocadors tradicionals, en els quals este tipus de materials no biodegradables produïxen més molèsties que beneficis.

''Però hi ha un segon objectiu, de tipus social'' -explica Begoña Fernández, la regidora de serveis socials-, ''ja que mensualment part del diners recaptats per l'empresa Texlimca es dedica al Projecte Home, és a dir, a la rehabilitació de drogoaddictes''.

Una labor mediambiental unida a una tasca social. Per part de l'Ajuntament es complix un doble compromís: contribuir a la rehabilitació i millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans. En eixos termes es pronunciava l'alcalde, Josep Mª Iborra, el qual després de la firma del conveni destacava com amb la instal·lació de contenidors d'arreplegada selectiva de roba ''es cobrix un escaló més, que iniciem amb la instal·lació de contenidors de paper, seguits dels de vidre i envasos, a més de la inauguració de l'ecoparc a principis d'any. En definitiva, amb la firma d'este conveni, que tindrà una vigència de cinc anys, hem completat les instal·lacions per a l'arreplega selectiva de tota classe de residus sòlids''.

23 Octubre 2003
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres