Dolores Sánchez: 'amb els nous impostos, pagarà més qui més té'

Dolores Sánchez: 'amb els nous impostos, pagarà més qui més té'

Quan un dia sí i un altre també llegim en la premsa titulars escandalosos sobre les importants pujades que experimentaran els impostos municipals per a l'any pròxim, Puçol es desmarca d'esta tendència nacional i congela per segon any consecutiu l'IBI Urbana, realitza enguany una pujada general del 3%, a penes la pujada del nivell de vida (el famós IPC).

Esta mínima pujada, que ha sigut aprovada per unanimitat per primera vegada en els vint-i-cinc anys de democràcia a Puçol, contrasta amb ciutats com Madrid, on la pujada arriba al 25%. Quan la tendència de totes les poblacions és apujar impostos per a compensar el dèficit d'ingressos per a l'Administració local motivat per una injusta política estatal i autonòmica (que, per exemple, elimina l'Impost d'Activitats Econòmiques que abans recaptaven els ajuntaments, però no els oferix una compensació), Puçol es planteja per segon any consecutiu abaixar la pressió fiscal.

Per a conéixer quin és el secret d'estos nous impostos parlem amb la regidora d'Hisenda, Dolores Sánchez Parra, que ens descriu les claus de les noves taxes municipals per al 2004.

-Què significa realment el concepte d'impost progressiu?

-Hem fet un esforç perquè proporcionalment pague més qui més té, això beneficia els veïns amb menys poder adquisitiu. De fet, l'any pròxim, la suma de l'IBI urbana i el fem serà igual o menor que enguany per a les tres quartes parts de la població.

-Com s'aconseguix abaixar els impostos quan el fem ha apujat tant?

-En els dos últims anys l'Ajuntament ja ha pagat a l'Ens Metropolità dos importants pujades del preu d'arreplega i reciclatge dels residus sòlids. Però no hem aplicat esta pujada als veïns. No obstant això, per a l'any que ve la pujada que ens cobren a nosaltres arribarà al 45%, per la qual cosa en comptes d'aplicar una pujada tan desproporcionada als veïns hem optat per ajuntar esta taxa amb la de l'IBI urbana, així a l'any que ve els veïns rebran només un rebut, el de la contribució. Encara que pagant per separat l'IBI (que hem congelat) i el fem (que ha apujat enormement) tots pagaríem més, la veritat és que amb esta fusió i l'aplicació del concepte d'impost progressiu, el 75% dels nostres veïns l'any que ve pagaran igual o menys que enguany.

-A més s'inclouen descomptes sobre la contribució?

-A partir de gener els veïns podran sol·licitar bonificacions per dos conceptes: haver comprat una vivenda de protecció oficial o ser família nombrosa. Per la VPO els descomptes són del 50% els tres primers anys i després es van reduint. Les famílies nombroses tindran reduccions del 40 al 100% en funció del nombre de fills i el valor de l'immoble. Per a informar-se el millor cal acudir directament a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, perquè a més, es poden sol·licitar ambdós bonificacions simultàniament.

-També es reduïxen els tràmits en l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.

-Fins ara, calia pagar al demanar la Llicència d'Obres i després una taxa per cada llicència sol·licitada. Ara l'ICIO es fon en un sol pagament, per la qual cosa s'eliminen paperams. Per a l'any que ve la pujada d'esta taxa és, igual que la resta, de només un 3%, la qual cosa, segurament, quedarà per davall de la pujada del IPC, ja que a l'octubre estem rondant eixa xifra i al desembre hi haurà segur una pujada, com tots els anys.

-Hi haurà bonificacions en l'impost de construccions?

-Es manté el descompte per construir en el nucli antic i a més s'aplicaran bonificacions quan s'obligue el propietari d'una vivenda a la seua demolició per estar declarada en ruïna (per exemple, per patir aluminosi). En eixe cas, la llicència de derrocament tindrà un descompt

18 Novembre 2003
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres