No rotund del Bloc Nacionalista Valencià als pressupostos més populistes i antisocials de la història democràtica de Puçol

No rotund del Bloc Nacionalista Valencià als pressupostos més populistes i antisocials de la història democràtica de Puçol

Per segon any consecutiu, el BLOC NACIONALISTA VALENCIA ha donat un no rotund a uns pressupostos totalment partidistes perquè no ajuden a millorar la qualitat de vida dels ciutadans si no que únicament miren la rendibilitat electoral de l’equip de govern socialista.

Diguem que són també uns pressupostos despilfarradors perquè havent un increment d’ingressos prou considerable, al Sr. Alcalde l’unic que se li ocorreix com a “fòrmula magistral” és, o bé pujar més els impostos, el recurs fácil, o endeutar-nos a tots els veins amb un préstec bancari de 826.000 Eur per a poder invertir en un any que no hi ha que realitzar cap obra faraónica. Tot açó posa de manifest la incapacitat en el control del gasto de l’equip de govern.

El BLOC NACIONALISTA VALENCIA tilda també estos pressupostos d’irreals com la falsa moneda, donat que encara hi ha compromisos adquirits amb els partits de l’oposició en exercisis anteriors que a dia de hui encara no s’han complit,i que en partides de marcat caracter populista com: “Atenciones protocolarias, Publicidad en rádio i prensa, Otros suministros fiestas, Otros gastos Alcaldía, Inauguraciones, Fiestas diversas”, o en l’edicio del diari del Règim “Noticies de Puçol” sempre doblen el previst inicialment; Tot açó ens porta a pensar que tal vegada el Psoe ens demana un vot regalat, incondicional, o perque sí.

Abanç únicament el BLOC denunciava la falta de consens i de diàleg del Sr.Iborra; Actualment ja no som els únics, doncs apart de tots els partits de l’oposició, també l’informe del Sr. Interventor de l’Ajuntament deixa clar que en tres mesos s’hauria d’elaborar un estudi econòmic i financer per determinar la viabilitat d’uns pressupostos populistes, de pa i circ per al poble, festes i d’escaparate, pressupostos que mantenen ben engrassat l’aparell propagandístic i de manipulació informativa de l’equip de govern en prejudici de les partides de cultura, sanitat, medi-ambient, ensenyament, serveis socials, i d’inversions que interesen a la majoría social de Puçol.

Però el Sr. Alcalde ha preferit en els presents pressupostos personalistes, continuar una vegada més amb la mateixa cançó, despilfarrant els diners dels ciutadans com ho demostra la inmoral pujada dels salaris del equip de govern del PSOE, i que el BLOC NACIONALISTA VALENCIA va votar en contra a finals de 2003.

En este sentit, durant el debat dels pressupostos en el Ple va resultar trist i clarificador l’intent de la portaveu del grup municipal socialista, de negar que el poble li paga anualment més de 5 milions de les antigues pessetes. Que la mateixa quantitat de diners (més de 5 milions) li paguem cada any a uns altres dos regidors socialistes. O que l’alcaldia té un salari anual de pràcticament 7 milions de ptes. Que un altre regidor del Psoe cobra més de 2 milions per any i que els últims 3 regidors d’este grup ingressen, cadascun, un milió i mig. En total, només els salaris de l’equip de govern socialista li costen al poble cada any prop de 29 milions. Això equival a més de 120 milions durant la legislatura.

El Sr. Alcalde ha preferit tot açó abans de tindre en compte les propostes que li presentava el BLOC, tals com:

-Posar en marxa un servei de menjars a domicili per als nostres majors amb problemes de marginalitat o discapacitat.

-Dotar d’uns mòbils connectats amb la policia municipal per a les dones maltractades del nostre poble.

-Començar a invertir en les propostes mediambientals sorgides dels debats de l’Agenda 21 Local.

-Instal.lar panells

13 Maig 2004
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres