Unió Valenciana rebutja els pressupostos perquè suposen recuperar antics vicis del PSOE ja oblidats

Unió Valenciana rebutja els pressupostos perquè suposen recuperar antics vicis del PSOE ja oblidats

Un servidor manifestava en el debat dels pressupostos de l'any 2003 la necessària participació dels grups polítics en el que tots considerem que és l'estructura fonamental de tot ajuntament: els comptes municipals. Unió Valenciana així ho entenia i així ho estava fent.

I recorde que deia l'any passat que es tractava d'uns pressupostos equilibrats i que podien executar-se amb normalitat. També que eren uns pressupostos prudentment i perfectament aprovables. I acabava dient que eren uns pressupostos de consens.

A mi m'haguera agradat haver tingut –com en els anteriors quatre anys– la predisposició a aprovar els pressupostos municipals per al 2004.

Ja en els informes emesos pel Departament d'Intervenció, en les Bases d'Execució, es reflectix la pura realitat i la situació actual del nostre Ajuntament.

Que l'endeutament global o “deute viu” se situe quasi en un 43% és difícil d'entendre per als nostres veïns, però si es diu que actualment l'Ajuntament de Puçol deu més de cinc milions d'euros, o el que és el mateix, més de 850 milions de les antigues pessetes, ja és més intel·ligible i alarmant.

I és que els nostres conciutadans han de saber que l'Ajuntament de Puçol té crèdits contrets fins a l'any 2020, i que corresponen, en la seua majoria, al pagament de les inversions que encara es deuen, començant per l'any 2000, a més del refinançament amb el Banc de Crèdit Local que es va realitzar l'any 2002, i del qual encara resta per pagar 1.636.000 euros.

Si a això afegim que en l'estructura del pressupost general s'observen certes consideracions a tindre molt en compte, resulta que el panorama actual no és que no siga falaguer, sinó que, a més, si no s'esmena podríem tindre verdaders problemes.

I és que es diu que està en estudi la desaparició de la Fundació Municipal de Cultura i Esports, per a economitzar tràmits i evitar duplicitats. Això dóna a entendre que durant estos anys hem estat suportant gastos innecessaris, que finalment han repercutit negativament en la butxaca dels ciutadans.

També es considera que ha de canviar-se l'actual situació de Vídeo Industrial Puçol, i que ha de ser l'ajuntament qui assumisca els serveis del personal contractat en l'Escola de Persones Adultes, el gabinet psicopedagògic i les consergeries, i que també així eliminaríem duplicitat d'estructures.

És una bona consideració que els grups de l'oposició sempre hem estat dient, però que el PSOE ens ho ha tirat sempre en cara... encara que ara ens dóna la raó.

Quant al servei de la Ràdio Local, és evident que, encara que interessant, ja es preveu com una activitat deficitària i no estem disposats en Unió Valenciana a què l'Ajuntament haja de suportar una activitat que ja naix amb dèficit.

Quant a Gespul, és molt significatiu que també ens donen la raó, i que els serveis de jardineria i neteja viària han de ser definitivament assumits pel mateix ajuntament.

He de dir que enguany algunes de les propostes del nostre partit havien sigut admeses i afegides als comptes, com en un acte de bona voluntat, però també he de dir que no s'han arreplegat en tota la seua  extensió i que algunes d'estes propostes, que s'arrosseguen d'exercicis anteriors, tampoc enguany tenen consignació pressupostària.

25 Maig 2004
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres