Les associacions ens conten la seua història (4): Associació de Veïns de la Platja

Les associacions ens conten la seua història (4): Associació de Veïns de la Platja

Transcorria el mes d'abril del 2003, quan diversos veïns residents en esta Urbanització comentaven diferents qüestions relatives a infraestructures i serveis que afectaven a la qualitat de vida en la zona, però que individualment era difícil la seua solució.

Davant d'esta situació sorgix la idea que agrupats podrien aconseguir-se millores per a tots, i decidixen comentar-ho amb mes propietaris i realitzar una reunió informal per a polsar el parer de més persones.

A esta primera reunió acudixen un poc més d'una dotzena de veïns, que opinen favorablement sobre esta iniciativa, i esta finalitat es convoca una trobada amb més veïns, i ja en esta segona ocasió els assistents ronden el mig centenar, i s'acorda que ha de formalitzar-se esta associació, ja que veuen de gran interés la seua formació, per a disposar d'una representació per a poder plantejar i buscar solucions als diferents problemes que té la Urbanització.

En esta tercera reunió se sobrepassa el centenar de persones, i es pren la ferma decisió que cal dur a terme esta idea, i a tal fi i de forma total voluntària, s'oferixen per a formar una junta que duga a terme la seua creació diferents veïns,  es fa l'oferiment a tots els presents perquè el que desitja formar part d'esta ho puga fer.

Entre els veïns voluntaris, es compon la Junta que durà a terme les gestions necessàries i laborioses per a la seua constitució formal, creació dels estatuts i del registre en els organismes pertinents, i en el mes de setembre, queden complits tots els requisits legals, amb la qual cosa oficialment l'Associació ja té el caràcter jurídic necessari per a la representació veïnal on corresponga.

L'actual Junta, no ha parat des de llavors d'arreplegar les inquietuds dels veïns, i mitjançant les vies corresponents, fer arribar estes necessitats als organismes corresponents, es pot dir que, principalment, el que afecta als temes municipals, se'ns està atenent correctament, i es dóna curs als temes millorables, els resultats del qual ja són o seran prompte una realitat, que millorarà la qualitat de vida que ací vivim i ens visiten.

01 Agost 2004
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres