Opinió del PSOE: 'el pressupost aprovat per l'equip de govern és idèntic al presentat pels socialistes'

Opinió del PSOE: 'el pressupost aprovat per l'equip de govern és idèntic al presentat pels socialistes'

En primer lloc, manifestar el malestar que sentim per les formes de presentació que ha tingut l'equip de govern en presentar-nos el Pressupost Municipal de 2004.

El Grup Municipal Socialista durant el mes d'agost ha estat esperant que ens presentaren l'esborrany, ja que, segons les seues pròpies paraules, el Pressupost Municipal s'aprovaria en el mes de juliol, declaració que fan en la roda de premsa el mateix dia 7 de juliol, dia en el qual presenten la Moció de Censura al Partit Socialista, perquè nosaltres havíem sigut ''incapaços de consensuar-ho''.

Durant este mes d'agost, com així vam manifestar en el Ple del mes de juliol a la vista que no tenien encara el Pressupost, ens vam oferir a continuar treballant per a poder-lo aprovar com més prompte millor. Ara per ara encara estem esperant una convocatòria de Junta de Portaveus o una telefonada per a veure quins eren les nostres propostes d'inclusió, explicar-nos les línies del Pressupost, què era el més destacable, etc.

Però per fi, ens convoquen a una Comissió Informativa dilluns passat 13 de Setembre on hem de dictaminar (dir sí o no) amb 24 hores per a estudiar la documentació del Pressupost que en eixe mateix moment ens faciliten.

Com es pot veure el ''tarannà'' i el ''nou aire'' de l'equip de govern és realment sorprenent.

Però la nostra sorpresa va en augment quan, revisada la documentació, vam comprovar que el 90% del mateix és idèntica a l'últim projecte de Pressupost que els vam passar a la resta de grups polítics en data 18 de juny i que havíem consensuat després de 6 mesos de reunions, Juntes de Portaveus, reunions de Partit a Partit, etc.

Llavors vam entendre el que no ens hagueren convocat a una Junta de Portaveus prèvia al Ple, ni ens sol·licitaren les nostres propostes per a incloure-les, que ens donaren tan poc de temps per a estudiar la documentació i que no ens hagueren dit res de res en estos dos mesos.

Quines variacions hi ha amb el Pressupost del Partit Socialista?

En el Capítol II abaixen la partida d'estudis tècnics de la Universitat Politècnica, estudis que afecten les infraestructures de Puçol com és l'accés a la zona del Barri i un estudi de viabilitat per a traslladar les vies del tren fora del nucli urbà. Eliminen la partida per a aconseguir la ISO 9000, que és la qualitat en els serveis que es presten als nostres veïns.

En el Capítol IV, la partida d'ajuda a llibres de text la baixen de 120.000 € a 110.000 €, i no se sap com es van a repartir estos diners, serà per a tots els escolars de la població o només per a l'escola pública? Utilitzaran barems o es va a repartir a tots per igual? Es compraran els llibres per l'Ajuntament o es donarà els diners als pares perquè els compren ells? Ni se sap.

El 0'7% del Pressupost destinat a Cooperació i Desenvolupament internacional el retallen en 18.000 €.

Canvien algunes partides del Capítol II al Capítol IV, únicament per a justificar la contenció del gasto corrent, quan açò és fals.

Ens acusaven, sobretot el Bloc i el Sr. Busto, i segons les seues pròpies paraules, d'una política de ''pa i circ'' i ''bous i futbol'', fent referència a les subvencions que es donaven a les associacions, doncs bé, ara s'incrementen estes partides. Serà que el circ és més gran, que cal contractar més equilibristes o que com ara són ells els que repartixen els diners o paguen festes, ja no és el mateix, açò ja no és ''compra de voluntats''.

01 Octubre 2004
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres