Opinió d'Unió Valenciana: 'han sigut uns pressupostos condicionats i valents'

Opinió d'Unió Valenciana: 'han sigut uns pressupostos condicionats i valents'

Han sigut uns pressupostos condicionats per uns esdeveniments nous en el nostre municipi; per un costat la moció de censura a l'anterior govern socialista i, per un altre, la dissolució i posterior liquidació de l'empresa pública GESPUL. Estos esdeveniments han fet que involuntàriament hàgem hagut de retardar la seua aprovació fins al límit del temps necessari per a donar solució a l'absorció de GESPUL per l'Ajuntament amb totes les seues conseqüències, amb les seues obligacions, amb els seus deutes, amb el seu patrimoni i amb el seu personal. Este últim assumpte ha hagut de ser tractat en diverses meses de negociació amb els sindicats i amb els seus mateixos representants.

Vull manifestar amb tota la contundència que, després dels informes emesos pel mateix gerent de l'empresa així com per l'interventor de l'Ajuntament, hem hagut de prendre una decisió valenta però necessària; una decisió barallada per l'anterior equip socialista en els últims mesos, però al qual li va faltar la valentia i la decisió que irremeiablement hem hagut d'assumir el nou govern.

Els informes eren clars, concisos i directes: o es liquida l'empresa o el forat que s'acosta és inassumible pel nostre Ajuntament; així estàvem parlant de contínues pèrdues milionàries any rere any, d'un volum de negoci inexistent per falta de sòl per a gestionar i d'un patrimoni pràcticament hipotecat en la seua totalitat: baixos comercials dels jutjats, CEAM, etc.

Així amb tot, esta dissolució no impedirà que l'equip de govern municipal escometa amb decisió les actuacions necessàries que garantisquen sòl urbà per a la construcció de VPO per als nostres jóvens, perquè la demanda és important.

Quant al pressupost municipal, dir que són uns comptes reals, ja que el marge de desviació és molt reduït perquè gran part dels ingressos ja estan reconeguts i molts dels gastos ja estan íntegrament compromesos.

En el capítol d'inversions cal destacar que el crèdit extraordinari de 702.375    (117.000.000 Ptes.) condiciona molt les inversions.

Inversions que en tot cas escometrem en la mesura que siga possible en el que resta d'exercici i que van dirigides a zones verdes, parcs i jardins, reparació de vies públiques, reasfaltat del camí de Llíria, construcció de basses d'aigua per a ús agrícola, pavimentació de camins rurals, Pla d'estalvi energètic, instal·lacions esportives i rehabilitació de la casa del carrer de Sant Miquel, entre altres.

Dir també que gràcies a l'austeritat en el gasto, i a la disminució dels sous dels regidors de l'equip de govern respecte de l'anterior govern socialista, algunes de les inversions les podrem escometre amb recursos propis.

Des de la presa de possessió de l'actual govern, l'estalvi en els seus sous es xifra en 24.000 € (4 milions de pessetes) en el que resta d'any i que arriba uns 60.000 € (10 milions de pessetes) en un any natural.

En nombres globals manifestar que el pressupost es xifra en una miqueta més de 12 milions d'euros.

Pel que fa al debat en el Ple, cal comentar que el PSOE no va fer cap proposta en ferm, simplement es va limitar en comissió a demanar més diners per al seu grup, cobrar unes vacacions, que ells saben que no els pertany i que a més van disfrutar, i sol·licitar un assessor polític que ells sempre havien negat al PP.     

Ximo Galcerá 

03 Octubre 2004
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres