Una nova font adorna l'entrada este del nucli urbà

Una nova font adorna l'entrada este del nucli urbà

Des de finals de desembre, Puçol presenta un aspecte més agradable per a aquells que accedixen al nucli urbà per la zona este, bé a través del Camí La Mar (procedent de la platja) o bé per l'antiga autopista de València: la rotonda d'accés a la població ha sigut coronada per una font ornamental amb efectes de llum i aigua programats al llarg del dia.

''En realitat la font forma part de l'ornamentació urbanística de la nova zona residencial, el anomenat Pla Parcial Santigons, les obres d'urbanització de la qual ja estan finalitzades'' -aclarix el regidor d'urbanisme, Mariano Sanchis-. ''Potser el més destacable és que tot el funcionament està automatitzat per a consumir el mínim d'aigua i electricitat i, al mateix temps, donar una benvinguda més atractiva a aquells que accedixen a Puçol per la zona est''.

La font, situada en la rotonda on confluïxen el carrer Caminàs i el Camí La Mar, consta de dos gots circulars sobre els quals es dibuixen distintes figures amb l'aigua i, durant el seu funcionament nocturn, se completa el disseny amb jocs de llums.

Per al funcionament hidràulic s'han instal·lat quatre bombes d'aigua, amb consums entre 7'5 kilowats y 2'2 KW cada una d'elles. L'enllumenat se completa amb dotze focus de 300 watts de potència: quatre en el got central superior i huit en l'exterior.

Pedro Palacios, enginyer tècnic municipal, és qui ha supervisat la instal·lació i funcionament. Per a ell, el més important és que es puga programar perquè el funcionament de les bombes siga semblant en tots els casos i s'evite el desgast excessiu d'alguna d'elles: ''per a això s'ha dissenyat un horari matinal i un altre de vesprada i nit segons el dia, passant de les cinc hores de funcionament els laborables i els diumenges, a les huit hores dels dissabtes i les deu de les vespres de festius''.

Un raig central, corona inferior, corona superior i difuminat són els quatre efectes que disposa la font, encara que tots ells es poden combinar entre si formant un ampli grup de figures dibuixades amb l'aigua que donen un altre aire a la zona de la muralla de l'antic camp de futbol.

 

27 Gener 2005
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres