El Tribunal de Comptes dóna la raó a l'Ajuntament de Puçol i condemna l'exrecaptador

El Tribunal de Comptes dóna la raó a l'Ajuntament de Puçol i condemna l'exrecaptador

 

Molts veïns es van vore afectats.

Els ciutadans de Puçol ja són coneixedors de l'existència de procediments iniciats per l'Ajuntament contra l'exrecaptador que exigia responsabilitats per la seua gestió.

Recordem breument els fets més destacats d'este cas.

Al gener de 1999, i dies abans de la data en què l'Ajuntament havia citat al llavors recaptador per a recomptar els rebuts pendents de cobrament, a l'efecte de la seua comprovació, l'exrecaptador, Sr. Vidal Carrión, va denunciar un suposat robatori en la seua oficina, amb la qual cosa la comprovació o recompte no es va poder portar a terme.

L'Ajuntament va reaccionar immediatament, i el va requerir perquè aportara el llistat dels documents suposadament robats. Després dels esbrinaments i informes dels funcionaris municipals va contractar una empresa de serveis tècnics externs, per a revisar els contribuents deutors segons la llista que finalment havia presentat l'exrecaptador.

A través de l'actuació de la Intervenció i la Tresoreria Municipal, junt amb els assessors externs, es va anar comprovant progressivament que un bon nombre de contribuents ja havia satisfet els deutes suposadament pendents de cobrament i podien acreditar-ho per mitjà dels seus rebuts pagats... i no obstant figuraven en els llistats del recaptador com ''pendents de pagament''.

Després de realitzar comprovacions exhaustives, l'Alcaldia va resoldre prendre tres mesures: 1) comunicar al Tribunal de Comptes la possible existència d'un abast de fons per part del Sr. Vidal Carrión; 2) comunicar a la Fiscalia del Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana la possible existència d'un delicte de malversació de fons públics; i 3) iniciar expedient per a exigir responsabilitat a l'exrecaptador per no haver presentat el compte de recaptació de l'any 1999.

Després de les actuacions preliminars del Tribunal de Comptes, l'Ajuntament va presentar-ne la corresponent demanda, i esta demanda ha sigut estimada per Sentència del Tribunal de Comptes de data 16 de maig del 2003, que el declara responsable directe d'un abast en els comptes municipals, en la quantitat de 25.662.240 pessetes, se li condemna al pagament de la dita quantitat de què ha eixit declarat responsable, més els seus interessos; i finalment, se li condemna al pagament de les costes processals.

D'altra banda, seguix el seu curs el procediment penal de què s'ocupa el Jutjat d'Instrucció núm. 1 de Massamagrell, per a depurar la possible malversació de cabals públics. Este procediment havia quedat en suspens fins que es pronunciara el tribunal de comptes, i ara ha de seguir fins que es dicte nova sentència.

A l'informar de tots estos fets als ciutadans, l'Ajuntament manifesta la seua satisfacció per la favorable sentència del tribunal de comptes, que ha determinat amb tota claredat tant la responsabilitat de l'exrecaptador, com la impecable actuació d'este Ajuntament i de tots els seus funcionaris i serveis.

Josep Mª Iborra, alcalde de Puçol.

14 Juliol 2003
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres