L'Ajuntament firma un conveni amb la Direcció General de Trànsit

L'Ajuntament firma un conveni amb la Direcció General de Trànsit

L'Ajuntament de Puçol aprova un conveni amb la Direcció General de Trànsit gràcies al qual funcionaris municipals podran accedir als ordinadors centrals per a conéixer als titulars dels vehicles que patisquen qualsevol anomalia a Puçol, encara que estiguen matriculats en altres poblacions.

El ple ordinari del dilluns 26 de setembre va ser més tranquil del que és habitual, fins al punt que els quatre punts fonamentals van ser aprovats per unanimitat: una modificació puntual en el Pla Parcial La Murta, la pròrroga d'un any del conveni entre l'Ajuntament i la Generalitat perquè la biblioteca continue en la Xarxa de Lectura Valenciana, un estudi de mobilitat enclavat dins de l'Agenda 21 Local i, finalment, el conveni sobre trànsit.

''Este conveni suposarà agilitzar enormement el negociat de multes de Puçol i ens estalviarà temps a l'hora de gestionar qualsevol documentació sobre vehicles localitzats en la població'', afirma Vicente Giménez, l'intendent cap de la Policia Local.

Es tracta d'un conveni entre la Direcció General de Trànsit i l'Ajuntament de la població sobre l'accés als registres de vehicles i persones de l'organisme autònom Direcció Central de Trànsit.

Consistix, en definitiva, a fusionar el Reial Decret 1449/2000, per mitjà del qual el Ministeri d'Interior té el registre de les persones i vehicles, amb la Llei 7/1985, o Llei reguladora de les Hisendes Locals, per mitjà de la qual els ajuntaments tenen atribuïda la recaptació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, tot això respectant en tot moment allò que s'ha arreplegat en la Llei Orgànica 15/1999, més coneguda com a Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

''És un acord per un any que es prorrogarà de manera automàtica en anys successius'' -explica l'alcalde, Juan Manuel Busto-. ''El que suposa per a Puçol és, sobretot, millorar tots els tràmits relacionats amb trànsit i vehicles, incloses les altes i baixes, i les consultes sobre robatoris de vehicles. A més, el servici serà més àgil, ja que abans havíem de desplaçar una persona per a consultar el nom i l'adreça dels titulars de vehicles i ara, amb este conveni, a eixa informació accedirà de forma immediata el funcionari que es designe per a tal treball, això sí, degudament acreditat''.

Després de la seua aprovació per unanimitat en l'últim ple, l'esborrany del conveni ha sigut remés a la Direcció Central de Trànsit per a la seua aprovació definitiva,  pel que s'espera que entre en vigor abans de final d'any.

 

03 Octubre 2005
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres