El ple de Puçol rebutja una urbanització al costat del Paratge Natural La Costera

El ple de Puçol rebutja una urbanització al costat del Paratge Natural La Costera

Després del dictamen emés pels tècnics d'urbanisme, el ple municipal de Puçol va rebutjar per unanimitat, el passat 31 d'octubre, la proposta d'urbanitzar una zona pertanyent al terme municipal de Sagunt, però situada al costat del Paratge Natural La Costera.

El Pla Parcial del Sector SNUP-3 de Sagunt, promogut per la mercantil Stirling, SL, pretén la creació de 386 noves vivendes i elements d'ús terciari destinats a hoteleria, zona comercial i recreativa. Al ser una actuació prevista en el terme municipal de Sagunt, però tocant al de Puçol, este últim Ajuntament ha d'emetre un dictamen a propòsit del projecte, en compliment de la LRAU.

Per tractar-se d'una zona confrontant amb l'entorn del Paratge Natural La Costera, una superfície protegida i classificada com a sòl no urbanitzable de protecció ambiental, els serveis tècnics d'Urbanisme han informat en contra d'esta actuació per tres motius fonamentals.

En primer lloc, l'accés a la nova urbanització hauria de realitzar-se a través de la carretera que unix el nucli urbà de Puçol amb el Monte Picaio, esta és una via que no està dimensionada per a l'enorme trànsit que generaria el nou Pla d'Actuació Integral proposat per Sagunt.

En segon lloc, la construcció d'una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) en la zona sud-est de la urbanització provocaria seriosos inconvenients a l'entorn municipal, com ara sorolls, afeccions higienicosanitàries, males olors, impacte paisatgístic, embassament de l'aigua i proliferació d'insectes.

En tercer lloc, amb vista a la gestió de residus urbans en la urbanització es procediria a instal·lar una sèrie de contenidors de compost en la mateixa zona que l'EDAR, el que, per la seua proximitat amb el terme municipal de Puçol, contribuiria a degradar l'entorn més pròxim que, recordem, és una zona declarada per la Generalitat Valenciana com a Paratge Natural.

''No és un PAI que s'haja presentat a Puçol'' -explicava en el ple el regidor d'Urbanisme, Mariano Sanchis-, ''però com tenim la possibilitat d'emetre el nostre informe, segons els disposat en l'article 38 de la LRAU, hem demanat la informació dels tècnics d'urbanisme i el resultat no pot ser més concloent: per motius d'infraestructures d'accés, de la xarxa d'aigües residuals i de la gestió dels residus sòlids, el nostre dictamen ha de ser desfavorable a la construcció d'esta urbanització al costat de La Costera''.

La proposta del regidor d'urbanisme va ser aprovada per unanimitat en el ple ordinari de l'últim dilluns de setembre.

 

21 Novembre 2005
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres