L'objectivitat i l'existència de fons, criteris bàsics per a donar subvencions a les associacions

L'objectivitat i l'existència de fons, criteris bàsics per a donar subvencions a les associacions

Establir un criteri clar i únic per a concedir subvencions als distints clubs i associacions de la població és l'objectiu de les comissions mixtes, que seran les encarregades de decidir com es calculen les subvencions per a cada col·lectiu local. El seu funcionament va ser aprovat pel ple municipal a finals d'octubre i ja han començat a aplicar-se les seues baremacions. Juan Enrique Claramunt, que és el regidor de participació ciutadana, ens explica com funcionen i quina repercussió tindran en la gestió dels diners públics que es concedix a les associacions locals.

*****

-Millorar el sistema de repartiment de subvencions era un dels objectius prioritaris de l'equip de govern.

-Amb l'aprovació dels criteris de baremació per al càlcul de les subvencions corresponents a les associacions i clubs de Puçol l'any 2005 complim amb un dels compromisos d'este govern, i ho  fem abans d'un any i mig després d'adquirir la responsabilitat de governar el poble per a tots.

-Les comissions mixtes eren necessàries?

-Este govern ha heretat un sistema d'aprovació de les subvencions a les associacions difícil de canviar radicalment, però creiem que s'havien d'introduir criteris objectius per a l'adequada determinació de les subvencions.

-Qui ha participat en este projecte?

-En els últims mesos hem treballat conjuntament polítics municipals junt amb el 90% dels clubs i associacions de la localitat. Han sigut unes jornades d'un debat enriquidor, que han fructificat amb la proposta que finalment es va portar al ple.

-Quins són els criteris que tindran en compte per a valorar cada subvenció?

-Es valora numèricament, de zero a tres punts, els aspectes següents: la repercussió social o l'interés general de l'activitat; el nombre de participants; el nombre de socis; si l'activitat fomenta la participació dels xiquets; si es fomenta l'oci alternatiu; si l'activitat fomenta les actuacions positives en l'àmbit familiar i social; si el col·lectiu col·labora amb el programa de participació ciutadana de l'ajuntament; si l'activitat conduïx a estils de vida saludables; si es fomenta el respecte als animals i el medi ambient; si es promocionen activitats noves; si la programació d'actes fomenta el pacifisme i l'ajuda humanitària; i, finalment, es té molt en compte l'autofinançament de les activitats per part del club o associació.

-Una vegada valorada la sol·licitud, com reben els diners els col·lectius?

-Quan ja estan puntuades les memòries pels distints departaments tècnics de l'ajuntament, i sempre que es compte amb crèdit, els clubs i associacions poden rebre com a mínim el 75% del que van rebre l'any 2004 i com a màxim el 31% més del que van rebre l'any passat.

-S'evita així la subjectivitat a l'hora de concedir ajudes econòmiques?

-Des de la regidoria de Participació Ciutadana creiem que hem donat un gran pas avant des del mateix moment en què s'han reunit la major part de les associacions per a parlar de temes comuns i per a determinar quins criteris s'han de considerar a l'hora de concedir subvencions Però, sobretot, és important que en estos moments prime l'objectivitat enfront de la subjectivitat que imperava en altres temps.

-Si hagueres de reduir-ho

30 Desembre 2005
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres