Noves ordenances fiscals: inversions sense pujar impostos

El dilluns 21 d'octubre, el ple municipal va aprovar la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2020. En síntesi: no es puja l'IBI (Impost de Béns immobles), baixen algunes taxes i impostos municipals (ICIO, plusvàlues) i l'únic que puja és l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) únicament per a aquelles empreses que facturen més d'un milió d'euros a l'any.

Una de les principals fonts de finançament dels ajuntaments és l'Impost de Béns immobles; el més còmode per als equips de Govern és incrementar-ho per a obtindre els suficients ingressos amb els quals escometre inversions de futur.

Però hi ha altres maneres de fer les coses, de manera que no suposen una càrrega fiscal més per als veïns. L'equip de Govern tenia clar que no era la seua intenció pujar els impostos, sinó intentar rebaixar la despesa per a poder dur a terme les inversions i les polítiques necessàries de cara al futur.

Per això i encara que no ha resultat fàcil, s'ha aconseguit no pujar l'IBI i així alleujar fiscalment als veïns de Puçol.

Per al regidor d'Hisenda, Rubén Vaquero, cal destacar que «les classes mitjanes i baixes no patiran la pujada de cap impost, ja que l'única pujada afecta només a empreses que facturen més d'un milió a l'any; en canvi les baixades afecten a tots els veïns, com en el cas de les plusvàlues».

S'amplia la bonificació de la plusvàlua, que passa del 75% al 80% en el cas de transmissions mortis causa (herència) sempre que el beneficiari destine el bé immoble a habitatge habitual.

També es bonifica fins al 95% el ICIO (Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres) en els supòsits d'obres i instal·lacions en els habitatges que requerisquen adequació per l'ús de cotxes elèctrics.

Finalment, també es redueix el 50% de les taxes del mercat municipal, amb l'objectiu de revitalitzar el consum en el barri antic, una mesura que s'intentarà complementar amb la presència de nous comerciants els dissabtes al matí, gràcies a un possible acord amb l'Associació de Comerciants i Empresaris de Puçol.

«Abans d'aprovar el pressupost municipal per a 2020, era preceptiu dur a terme les modificacions de les ordenances fiscals. Hem fet un gran esforç per a no pujar els impostos als nostres veïns, un dels nostres reptes per als pròxims pressupostos municipals», apunta l'alcaldessa Paz Carceller. «Tot això sense renunciar a dur a terme les inversions necessàries en el nucli urbà, la platja i les urbanitzacions, i tenint en compte les propostes dels ciutadans a través dels pressupostos participatius».

Informa i fotos: Sabín

06 Novembre 2019
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres