Article de Ciutadans del mes d'agost: «Primeres mesures en els mercats»

Este és l'article de Ciudadanos d'agost, titulat Primeres mesures en els mercats. Tal com contempla el Reglament de Mitjans de comunicació aprovat en 2008, els grups polítics municipals poden publicar en la pàgina web municipal un text d'opinió sobre cada ple que es realitze i un article sobre el tema que ells trien cada mes.

Bon dia, ciutadans. Des de la nostra nova àrea de mercats es prendran mesures per a optimitzar els nostres recursos.

Com ja es va explicar en un escrit corporatiu en un periòdic anterior, hi ha dos mercats que en la nostra modesta opinió hauríem d'intentar millorar-los: el mercat municipal i el de la platja.

El mercat històric del barri antic, amb la intenció que nous comerciants se sumen a este servei, es baixaran les quotes per a vendre en ell. La intenció és que ronden la meitat del que es paga hui, ja que considerem que és important mantindre el servei als veïns. Hui dia, només hi ha 6 parades actives i hem de prendre mesures.

Estem estudiant en estos moments que els comerços de Puçol puguen tindre un espai gratuït en el mercat dels dissabtes, sempre que siguen productes nous que no continga ja el mercat. Si aconseguírem augmentar els comerciants, s'estudiaria ampliar el mercat pel carrer Mariano Amigó i el carrer Escortxador arribant a l'altra porta del mercat municipal, que ens sembla una zona més cèntrica, més il·luminada i amb més visibilitat.

El mercat de la platja quasi amb tota seguretat serà traslladat a un lloc més cèntric, amb ombra, amb banys, ben comunicat, amb punts de llum i aigua, i fins i tot, molt probablement, una xicoteta zona de pàrquing per a comerciants.

A més, i com ja és públic i notori, a causa d'unes preguntes que va realitzar un partit de l'oposició al nostre regidor, informem que els deutes de comerciants amb l'Ajuntament a la nostra arribada (segons informe del dia 25 de juny de 2019) aconseguien un import de 36.232 euros de deute executiu. En un mes, després d'haver realitzat una campanya de recaptació —via telefònica i també de forma presencial— hem aconseguit recuperar, a data del 25 de juliol, un total de 4.232 euros, per la qual cosa el deute actual és de 32.000 €. A més, estem estudiant canviar els protocols de cobrament, per a dotar a l'agutzil de datàfon i un informe mensual d'Hisenda, perquè no s'acumule més deute executiu nou, al mateix temps que seguirem amb la campanya de recaptació del deute antic amb cartes certificades i altres mitjans.

Volem explicar a més la diferència entre deute voluntari i executiu, ja que en el ple no va quedar clara esta diferència. El deute voluntari és la que està en temps de pagament i, per tant, realment no es considera encara deute, ja que està en termini de pagar-se; una vegada passen dos mesos, automàticament passa a ser deute executiu.

A l'ésser un procediment automatitzat, la dada és molt real sobre com es troba la tresoreria de mercats actualment; l'objectiu serà no deixar que els deutes passen a la fase executiva. A més, estem estudiant com modificar l'ordenança municipal perquè no es puguen traspassar estos llocs si existix deute i tampoc es deixarà muntar un lloc si el deute està ja en executiva.

En definitiva, anar millorant perquè estos dèficits no es produïsquen en el futur. Estos deutes venen des de 2010, però s'han agreujat en els últims anys. Amb esta dada no pretenem deixar malament a ningú, simplement és una informació: no es tracta de buscar culpables, sinó de trobar solucions. Tot evoluciona i arriba un moment que cal actuar a temps perquè el mal siga el menor possible.

Una opinió de Ciudadanos

26 Agost 2019
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres