Dissabte 15 de juny, ple extraordinari per a elegir alcalde o alcaldessa de Puçol

L'ajuntament celebrarà sessió extraordinària de ple dissabte 15 de juny, a les 11.00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

Constitució de la Corporació Municipal i elecció d'Alcalde/ssa.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 12 de juny de 2019

L'ALCALDESSA
M.ª Dolores Sánchez Parra

15 Juny 2019
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres