Ple extraordinari, el dimecres 12 de juny a les 12.15 hores

L'ajuntament celebrarà sessió extraordinària de ple dimecres 12 de juny, a les 12.15 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

PUNT ÚNIC: Aprovació, si és procedent, d’Actes de sessions anteriors: núms. 8, 9, 10 i 11, de dates 24 de setembre, 29 d’octubre, 26 de novembre i 20 de desembre de 2018, i núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, de dates 28 de gener, 25 de febrer, 25 de març, 1 d’abril, 29 d’abril i 23 de maig de 2019, respectivament.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 7 de juny de 2019

L'ALCALDESSA
M.ª Dolores Sánchez Parra

11 Juny 2019
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres