Article de Ciudadanos del mes de desembre: “Contestació d'un ciutadà de Puçol sobre la notícia avantguardista de Benestar Social Puçol”

Aquest és l'article de Ciudadanos de desembre, titulat Contestació d'un ciutadà de Puçol sobre la notícia avantguardista de Benestar Social Puçol. Tal com contempla el Reglament de Mitjans de comunicació aprovat en 2008, els grups polítics municipals poden publicar en la pàgina web municipal un text d'opinió sobre cada ple que es realitze i un article sobre el tema que ells trien cada mes.

Llig en www.elperiodicodeaqui.com del 5 de desembre de 2018 el següent titular: «Puçol, pioner en el treball amb famílies en situació de risc».

Informa que des de novembre el municipi compta amb un Protocol d'Actuacions davant situacions de risc en la infància i en l'adolescència. Així mateix parla de un òrgan supervisor i col·laborador de forma multidisciplinària que estarà integrat per cossos de seguretat, serveis sanitaris, serveis socials i aquells professionals que hagen treballat amb la família en qüestió.

De tot això m'enorgullisc perquè és un pas més en la cerca de l'eficiència en la lluita per la igualtat, els drets socials i l'equitat, però rememora en mi l'experiència que jo vaig viure, un cas familiar en què Benestar Social actue d'una forma no professional des del primer moment i em fa dubtar sobre l'existència d'uns protocols d'acció específics per a cada temàtica o, més aviat, sobre improvisacions sense més.

La qualificació sobre aquesta forma de conducta de Benestar Social no és una opinió subjectiva sinó que ve confirmada per una sentència judicial en la qual es van tindre en compte proves mèdiques: dos informes de   una treballadora social i la mateixa autora d'aquests informes atestant en seu judicial.

Benestar Social va intervindre traient d'un domicili a una veïna amb demència, malaltia de Parkinson i afàsia derivada de seqüela després d'un ictus. Jo era el seu cuidador i vaig ser apartat després d'un informe en el qual la treballadora social no va saber argumentar les raons del meu cessament (l'afirma la pròpia jutge en la sentència de 12 folis); la mateixa que un any abans havia elevat instància sobre la meua idoneïtat.

Estava vivint allò de: «formule la conclusió desitjada que nosaltres construïm les proves». Els dos informes socials es redacten a posteriori de l'eixida de l'afectada de la seua llar.

La jutjadora en la redacció de la seua sentència afirma després de la declaració de la tècnic de Benestar Social el següent:

«Per part seua, la Sra. X, manca de qualificació mèdica que permeta dotar de plena objectivitat l'informe elaborat per aquesta, realitzant afirmacions en el mateix que manquen de manteniment objectiu, puix que va indicar en seu judicial, haver-ho redactat conforme a referències que li comunicaven, ja que mai va visitar a   la Sra. I (anciana amb demència) a la seua casa, no va estar present en el trasllat d'aquesta a casa de la seua filla i que no va existir resolució judicial o informe mèdic que justificara aquest trasllat».

Considere que una actuació procedimental professional consisteix no solament en l'existència i aplicació de uns protocols sinó també en un treball en equip amb decisions consensuades. Em consta que la decisió va ser presa per l'ex responsable de l'equip de Benestar Social, hui ja jubilat, clarament parcial, encara que desconec la motivació de la seua conducta.

Benestar Social és coneixedora d'aquesta sentència judicial, però ningú de l'equip ha sigut capaç de demanar disculpes. Qui reprova l'actuació de l'equip social —representat en la tècnic que va anar a atestar— és la pròpia jutge que no aprecia objectivitat ni en els informes ni en la testifical.

Esperem que aquests casos servisquen per a aprendre i promoure actituds més professionals.

Una opinió de Ciudadanos

21 Desembre 2018
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres