Es poden aplicar els Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible a Puçol?

Pablo Valls va exposar en La Barraca la importància dels nous Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS) enfront dels sistemes tradicionals de gestió de l'aigua de pluja. Poc públic atret per una proposta que oferix avantatges per a previndre inundacions, embellir l'estètica dels barris i millorar el funcionament de les depuradores, encara que hui en dia encara no se sap la seua vida útil.

A partir de la proposta, l'Ajuntament estudia les possibilitats reals d'implantar els SUDS en algun punt de la població, ja que permeten eliminar les inundacions localitzades i eviten els abocaments contaminants que arrosseguen les aigües de pluja quan s'arrepleguen amb els sistemes tradicionals de col·lectors i clavegueram.

Els SUDS van sorgir en els Estats Units a finals del segle passat i estan regulats en la normativa espanyola des de 2016, amb dissenys que imiten el funcionament de la naturalesa, per la qual cosa controlen l'aigua de pluja en tres punts: origen, transport i eixida.

El control en l'origen, és a dir, quan plou, s'aconseguix amb paviments permeables, cobertes vegetals, depòsits d'aigua, pous d'infiltració, rases d'infiltració i jardins de pluja… tots ells destinats a emmagatzemar l'aigua i evitar inundacions puntuals.

El control durant el transport es pot realitzar a través de cunetes verdes i drenes filtrants.

Finalment, el control en l'eixida de l'aigua es basa en les àrees d'infiltració, els depòsits de detenció i els estanys artificials.

Les regidores Ana Gómez i Mery Cortell, responsables d'Urbanisme i Educació, van estar presents en l'exposició de Pablo Valls: ambdues consideren que és un desafiament important, «encara que el més complicat és disposar de l'espai físic en què poder crear tots els elements necessaris per a controlar l'aigua des de l'origen fins a l'eixida final».

Informa i fotos: Sabín

fotos face

157-drenaje-sostenible-1

23 Març 2018
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres