El dimarts 31 d’octubre, a les 13 hores, ple extraordinari en l’Ajuntament de Puçol

L’AJUNTAMENT CELEBRARÀ SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PLE DIMARTS 31 D’OCTUBRE, A LES 13.00 HORES, AMB EL SEGÜENT ORDRE DEL DIA

PUNT ÚNIC: Proposta dels grups polítics municipals PP, PAVALUR i C’s sobre els fets ocorreguts a Catalunya l’1 d’octubre d’enguany i en els dies consecutius, exp. 2925/2017.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 26 d’octubre de 2017

L'ALCALDESSA

M.ª Dolores Sánchez Parra

30 Octubre 2017
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres