Article de Ciudadanos del mes de juliol: “Nou Cicle”

Este és l'article de Ciudadanos de juliol, titulat Nou Cicle. Tal com contempla el Reglament de Mitjans de Comunicació aprovat en 2008, els grups polítics municipals poden publicar en la pàgina web municipal un text d'opinió sobre cada ple que es realitze i un article sobre el tema que ells trien cada mes.

El primer és despedir el senyor Esteve i desitjar-li sort en la seua nova etapa com a regidor de l'Equip de Govern. I, si hem de valorar la seua trajectòria en estos dos anys, diríem que en el treball diari no hem tingut contacte amb ell, per la qual cosa no podem valorar el seu treball a nivell intern. La comunicació, senzillament, no ha existit. Comunicació 0: ni fred ni calor, ni bo ni roín. Tant és així que a vegades ens hem assabentat a través de la premsa dels projectes de Puçol, com en el cas de la peatonalització del nucli antic. Ni tan sols hem rebut una telefonada en dos anys.

El que sí que podem valorar són les seues actuacions públiques, és a dir, els plens i les seues declaracions en premsa. En este apartat, nosaltres diríem que la seua labor no ha sigut bona i considerem que el tracte amb els partits de l'oposició, exceptuant Pavalur, ha sigut roín, per no dir molt roín.

L'alcalde ha de ser ser imparcial en els plens i vosté no ho ha sigut, senyor Esteve. Vosté és l'alcalde de tots, tant dels que li van votar com dels que van votar qualsevol altre partit polític.

També considerem que la seua labor, quant a actuacions públiques i declaracions en premsa, no ha sigut tot com mereix de bona una localitat com Puçol (no entrarem en dites actuacions de sobra conegudes per tots).

Hem de dir que el senyor Esteve va ser un bon regidor en l'oposició i així se'l férem saber quan li vam conéixer, però pensem que, com a alcalde, la seua actuació en el terreny públic ha sigut molt millorable.

De totes les maneres, repetim que li desitgem sort en la seua nova etapa com a regidor de l'Equip de Govern. I a la senyora Sánchez, futura alcaldessa, li desitgem sort i li donem un consell: Senyora Sánchez, no deixe vosté que l'Alcaldia li canvie.

(Intervenció del nostre regidor Rubén Vaquero en l'últim ple).

Una opinió de Ciudadanos

26 Juliol 2017
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres