El dijous 15, a les 19 hores, ple extraordinari amb un únic punt: la renúncia de Daniel López (Ara Puçol) al càrrec de regidor

L'Ajuntament de Puçol celebrarà sessió extraordinària de ple dijous 15 de juny, a les 19.00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

PUNT ÚNIC: Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor presentada pel Sr. Daniel López García, exp. 1744/2017.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 12 de juny de 2017

L'ALCALDESSA
Ma Dolores Sánchez Parra

13 Juny 2017
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres