El dimarts 25 d'abril, a les 7 de la vesprada, ple ordinari en l'Ajuntament de Puçol

L'ajuntament celebrarà sessió extraordinària de ple dimarts 25 d’abril, a les 19.00 hores, amb el següent 

ORDRE DEL DIA

1r.- Assumptes oficials.

INTERIOR:

2n.- Aprovació de la modificació del Pla Anual Normatiu 2017, exp. 3144/25016.

3r.- Aprovació de la modificació del Reglament Orgànic Municipal, exp. 361/2016.

4t.- Proposta dels grups polítics municipals PSOE, COMPROMÍS, ARA PUÇOL. EUPV:AC i C’s relativa a la gestió pública del servei d’emergència 112 de la Comunitat Valenciana, exp. 1131/2017.

5é.- Proposta dels grups polítics municipals PSOE, COMPROMÍS, ARA PUÇOL. EUPV:AC i C’s sobre la declaració institucional davant la marginació dels valencians en els pressupostos generals de l’Estat 2017, exp. 1133/2017.

HISENDA:

6é.- Expedient de modificació núm. 6/2017, crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, exp. 1043/2017.

7é.- Expedient núm. 1/2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits, exp. 739/2017.

8é.- Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre Béns Immobles, exp. 1125/2017.

PATRIMONI:

9é.- Aprovació de la rectificació de l'Inventari a data 31 de desembre de 2016, exp. 1093/2017.

MEDI AMBIENT:

10é.- Proposta dels grups politics municipals PSOE, COMPROMIS, ARA PUÇOL i EUPV:AC sol.licitant el tancament i desmantellament de la central nuclear de Cofrents en març de 2021, exp. 1132/2017.

11é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 20 d’abril de 2017

L'ALCALDE
Enric Esteve Ramón

24 abril 2017
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres