Article de Pavalur del mes de març: “Pavalur, garantia d'estabilitat”

Este és l'article de Pavalur de març, titulat Pavalur, garantia d'estabilitat. Tal com contempla el Reglament de Mitjans de Comunicació aprovat en 2008, els grups polítics municipals poden publicar en la pàgina web municipal un text d'opinió sobre cada ple que es realitze i un article sobre el tema que ells trien cada mes.

Com ja hem posat de manifest en reiterades ocasions, l'únic programa de Pavalur es resumix  en  “aconseguir la igualtat de tracte enfront de l'Ajuntament, entre els veïns que viuen en el nucli urbà i els que vivim en les urbanitzacions”.

Amb este objectiu ens vam presentar a les eleccions i els votants ens van concedir un regidor, José María Babé, amb qui hem donat i continuarem donant estabilitat al Govern de Puçol.

I açò a canvi que a les urbanitzacions li'ls dote dels mateixos recursos i servicis que a la resta del municipi. Res més.

EXEMPLES:

1.- El passat any 2016, l'Ajuntament va realitzar en el nucli urbà obres d'eliminació i adaptació de passos de zebra elevats que no complien la normativa actual. Perquè bé, en les urbanitzacions hi ha passos elevats i esperem que s'actue de la mateixa manera.

2.-  Les urbanitzacions pretenen disposar d'accessibilitat en les seues voreres en la mateixa mesura que la resta del municipi.

3.-  Que quan es trenquen les voreres per obres de canalització, es restaure amb els mateixos taulells que s'empren en el nucli urbà.

Només tres exemples que il·lustren la nostra sol·licitud de tracte igualitari.

Una opinió de Pavalur

202-pavalur

12 abril 2017
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres