Article d'Esquerra Unida del mes de març: “El concert que siga el d'Aranjuez”

Este és l'article d'Esquerra Unida de març, titulat El concert que siga el d'Aranjuez. Tal com contempla el Reglament de Mitjans de Comunicació aprovat en 2008, els grups polítics municipals poden publicar en la pàgina web municipal un text d'opinió sobre cada ple que es realitze i un article sobre el tema que ells trien cada mes.

En el mes de març hem tingut vaga en l'educació, en defensa de l'escola pública. Hi ha formacions polítiques que pretenen que amb els diners públics es financen escoles privades per mitjà dels concerts, basant-se en no sé en quina llibertat d'elecció. Els diners públics han de ser per a l'escola pública que no és que sobren recursos precisament.

Creiem des d'Esquerra Unida en una escola pública, obligatòria, laica, mixta, inspirada en l'ideal de solidaritat on l'activitat siga l'eix de la metodologia.

Hauria de ser una escola en què s'educara als xiquets atenent a la seua capacitat, la seua aptitud i la seua vocació i no a la seua situació econòmica.

Hauria de ser totalment gratuïta, inclús el 25% de les places universitàries haurien de ser de matrícula gratuïta per a les rendes més baixes.

Totes estes idees que pareixen tan innovadores pertanyen a la Constitució de la II República Espanyola (art. 48) i als decrets aprovats en relació a l'educació. D'açò fa 86 anys.

Hi ha moltes raons per a defendre una educació pública de qualitat.

És de tots/es; és per a tots/es; és integral: educa integralment i no sols busca resultats acadèmics; és equitativa; és solidària: busca la millora i l'èxit escolar i social de tots/es; és innovadora; és democràtica: les famílies participen i decidixen; no són “clients”; és laica i coeducadora; és inclusiva i és colaborativa.

Recordar en el dia de la dona que vam celebrar al març a il·lustres mestres com Carmen Valero, Amparo Navarro, Carmen Maestre, Enriqueta Agut, Guillermina Medrano…

Quan es publique este article  commemorarem també l'aniversari de la proclamació de la II República, la constitució del qual definia a Espanya com “una república de treballadors de qualsevol classe”, que proclamava el principi d'elecció i mobilitat de tots els càrrecs públics inclús el del cap de l'Estat, eliminació del Senat… com veiem temes molt actuals que junt amb l'educació pública ja vam resoldre en els anys 30 però que el retrocés de la història ens ha portat més arrere de la casella d'eixida.

 “Algú va dir que la Guerra Civil la van guanyar els capellans i la van perdre els mestres”

(Julio Anguita)

El dia 28 de març es commemora el 75 aniversari de la mort del poeta del poble Miguel Hernández, difunt en les presons del règim feixista i criminal de Franco a l'acabar la Guerra Civil Espanyola. Des d'este espai volem fer-li el nostre xicotet homenatge al gran poeta.

Encara que la tardor de la història cobrisca les nostres tombes amb l'aparent pols de l'oblit,

mai renunciarem ni al més vell dels nostres somnis.

(Miguel Hernández)

Salut i República.

Una opinió d'Esquerra Unida

11 abril 2017
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres