El dimarts 20 de desembre, a les 19 hores, l'Ajuntament de Puçol celebra el ple ordinari en què debatrà, entre altres punts, l'aprovació del pressupost municipal per a 2017

L'Ajuntament celebrarà sessió ordinària de ple dimarts 20 de desembre, a les 19.00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1r.- Assumptes oficials.

HISENDA:

2n.- Aprovació del pressupost general i plantilla de l'Ajuntament, exercici 2017, exp. 1775/2016.

INTERIOR:

3r.- Aprovació del Pla Anual Normatiu 2017, exp. 3144/2016.

URBANISME:

4t.- Proposta sobre el Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana, exp. 2914/2016.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

5é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 3.201 a la 3.800 de l'exercici 2016.

6é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 15 de desembre de 2016

L'ALCALDE
Enric Esteve Ramón

19 Desembre 2016
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres