Balanç dels sis primers mesos del Servei d'Intermediació Hipotecària

Olga Ortiz, advocada a càrrec del Servei d'Intermediació Hipotecària de l’Ajuntament de Puçol (SIHAP), reflexiona sobre les mesures que es prenen en la nostra població per a defendre el dret a una vivenda digna arreplegat en la Constitució, unes mesures que inclouen la Mesa Antidesnonament i el servei d'intermediació, que en els seus sis primers mesos d'existència està aconseguint acords molt vàlids per als veïns i les seues entitats bancàries.

Des de fa ja massa temps, la crisi econòmica que portem patint per motius diversos ha afectat un dels nostres drets fonamentals: el dret a una vivenda digna, protegit i regulat per la nostra norma suprema com és la Constitució en el seu Títol I “Dels drets i deures fonamentals”, article 47.

Doncs bé, si bé és cert que tots els espanyols (segons resa el referit precepte constitucional) tenim dret a tindre una vivenda digna, també deuen els poders públics promoure i garantir les condicions necessàries, així com establir les normes pertinents per a fer efectiu eixe dret fonamental.

Des de l'any 2008 (s'entén com el moment en què es va gestar la crisi econòmica), van començar nombrosos procediments d'execucions hipotecàries amb els resultats desoladors que tots sabem: persones que han arribat a perdre les seues vivendes, pares que per figurar com a avaladors en préstecs hipotecaris dels seus fills també han perdut les seues cases, greus problemes sociofamiliars que han abocat a famílies senceres a la indigència i inclús a perdre les seues vides de manera voluntària per no poder fer front a la seua situació econòmica…

En este període de temps hem vist com els poders públics, lluny de la seua protecció cap este dret fonamental han fet més aïna tot al contrari: legislar a favor de les entitats bancàries i enfortir el seu dret de crèdit en detriment dels ciutadans perjudicats. De fet en l'Estat espanyol, la hipoteca ha deixat de ser aquell instrument jurídic pel qual ens permetia aconseguir un somni per a convertir-se en un autèntic malson per tot el que comenta anteriorment.

Davant d'esta preocupant realitat, s'han alçat moviments socials en el nostre municipi com per exemple la Mesa Antidesnonaments, conformada per distintes entitats i els partits polítics de la nostra població, demanant ajudes i la reacció dels poders públics, jutges, ajuntaments, col·legis professionals, etc.

L'Ajuntament de Puçol ha tingut una sensibilitat especial amb esta problemàtica, s'ha posat del costat del ciutadà i del respecte més absolut al dret a la vivenda digna que propugna la Constitució i per a aconseguir ajudar els seus veïns, ha sigut quasi pioner a crear el Servei d'Intermediació Hipotecària (SIHAP), que ja porta més de mig any en marxa i està facilitant molt la vida dels que en principi creien perdre les seues cases i el seu futur.

El Departament de Benestar Social de l'Ajuntament de Puçol, impulsor d'esta proposta, ha creat este servei, el SIHAP, per a facilitar als ciutadans que es troben en una greu situació de necessitat originada per l'impagament de crèdits de caràcter hipotecari, un servei d'orientació que els facilite informació i mediació amb les entitats bancàries a fi de poder evitar els desnonaments dels afectats i les seues famílies. Es tracta d'un servei públic i gratuït prestat per professionals experts en intermediació que oferim als veïns del municipi.

Durantla vigència del nostre servei, s'estan aconseguint acords molt afavoridors per als nostres usuaris i les seues entitats bancàries, obtenint moltes vegades dels bancs i caixes creditores facilitats de negociació en cada cas concret. Si bé no sempre es pot arribar la millor de les solucions per als nostres veïns, sí que s'aconseguixen altres facilitats que poden eradicar el problema”, apunta la regidora Mar Mazo, responsable del servei. “Cal destacar la col·laboració estreta amb la Mesa Antidesnonaments que en tot moment va estar involucrada en la creació d'este servei i que continua estant activa en el nostre municipi”.

Informa: Olga Ortiz, advocada del Sihap | Fotos: Sergio Maestro

716-olga ortiz-y-mar mazo-1

19 Setembre 2016
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres