Els carrers i parcs de les urbanitzacions tindran un tracte semblant al de la resta de barris de Puçol

A partir de l'any que ve, el manteniment de les zones verdes i vies públiques de les urbanitzacions serà gestionat per l'Ajuntament de Puçol, igual que succeïx amb la resta d'espais públics municipals, posant així fi als convenis que s'havien vingut firmant des de 2003 perquè foren les pròpies urbanitzacions els que s'ocuparen d'estes tasques amb una subvenció municipal.

En 1975 i 1979 es va aprovar la construcció de les urbanitzacions Los Monasterios i Alfinach. La recepció per part de l'Ajuntament de Puçol es va realitzar en 1984 i 1998, respectivament; des de llavors s'ha ocupat de les tasques de manteniment de les zones verdes i les vies públiques cada una de les urbanitzacions, encara que amb un conveni des de 2003 pel qual rebien una subvenció municipal per a escometre els dits treballs.

La passada primavera, El Govern de Puçol va sol·licitar un informe al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana perquè assessorara sobre quines obligacions tenen les urbanitzacions i l'ajuntament respecte a les tasques de manteniment.

A mitjan agost s'ha fet públic l'informe en què el consell consultiu assenyala que és competència de l'ajuntament el manteniment i conservació, per la qual cosa no és vàlid “tot pacte o disposició que pretenga traslladar eixa competència a persones privades, propietaris o associacions de propietaris, sense col·laboració i control públic o sense condicions o per temps indeterminat”.

Com actualment hi ha firmat un conveni entre l'ajuntament i les urbanitzacions, que finalitza el pròxim 31 de desembre, El Govern de Puçol estudia ja les fórmules per a normalitzar els serveis que s'han de prestar en les urbanitzacions a partir de l'any que ve.

És important assenyalar que el Consell Jurídic Consultiu emet informes no vinculants”, apunta l'alcalde Enric Esteve. “No obstant això, nosaltres volíem aclarir este tema i ja tenim l'informe que assenyala el camí que s'ha de seguir: l'ajuntament es farà càrrec del manteniment de les vies públiques i zones verdes de les urbanitzacions, de la mateixa manera que fem amb la resta de zones comunes del nucli urbà i la platja”.

Una vegada aclarida quina serà la línia d'actuació municipal falta concretar com es du a terme, atés que en l'actualitat la Llei de Pressupostos de l'Estat no permet als ajuntaments contractar més personal, pel que és impossible que amb l'equip que actualment compta la brigada municipal d'obres i servicis es puga atendre a més la neteja i manteniment dels carrers i parcs de les urbanitzacions.

Al setembre ens reunirem amb els representants de les urbanitzacions per a trobar la millor solució mentres estiga vigent la Llei de Pressupostos de l'Estat. En tot cas, El Govern de Puçol sempre ha manifestat que el pressupost municipal hi ha de ser gestionat íntegrament des de l'ajuntament, eixe és el principal motiu de la consulta al Consell Jurídic Consultiu”, finalitza l'alcalde.

En definitiva, quant als parcs, jardins i carrers, a partir de 2017 les urbanitzacions tindran el mateix tractament que la resta de la població.

Informa i fotos: Sabín 

692-firma-convenio-urbanizaciones-1

19 Agost 2016
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres