Ple ordinari en l’Ajuntament de Puçol el dilluns 25 a les 13 hores

L'Ajuntament celebrarà sessió ordinària de ple el dilluns 25 de juliol, a les 13.00 hores, amb el següent 

ORDRE DEL DIA:

1r.- Assumptes oficials.

MEDI AMBIENT:

2n.- Proposta del grup polític municipal ARA PUÇOL per reduir l'exposició de la població i el medi ambient als contaminants hormonals, exp. 1811/2016.

SANITAT:

3r.- Proposta del grup polític municipal C's per a la desratització de Puçol, exp. 1852/2016.

EDUCACIÓ:

4t.- Ratificació de la resolució de l'Alcaldia núm. 2411/2016 sobre proposta dels dies festius no lectius per als centres docents del municipi.

BENESTAR SOCIAL:

5é.- Ratificació de la resolució de l'Alcaldia núm. 2465/2016 sobre sol·licitud d'ajudes per a l'equipament del Club de Convivència de la Tercera Edat.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

6é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 1601 a la 2000 de l'exercici 2016.

7é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 21 de juliol de 2016

L'ALCALDE

Enric Esteve Ramón

 

22 Juliol 2016
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres