Article de Pavalur del mes de maig: “espais públics no accessibles”

Este és l'article de Pavalur de maig, titulat espais públics no accessibles. Tal com contempla el Reglament de Mitjans de Comunicació aprovat en 2008, els grups polítics municipals poden publicar en la pàgina web municipal un text d'opinió sobre cada ple que es realitze i un article sobre el tema que ells trien cada mes.

Facen la prova, assenten-se en una cadira de rodes i isquen a fer un passeig pels carrers de Puçol. Es donaran compte que un simple rastell que s'alça sobre l'asfalt pot convertir-se en un obstacle infranquejable.

Si eixe recorregut ho fan per les voreres de les "luxoses" urbanitzacions, descobriran la impossibilitat total de moure's per les voreres.

On queda allò de l'ACCESSIBILITAT DELS ESPAIS PÚBLICS?

O és que espais públics són només els del nucli urbà?

Serà per allò que les urbanitzacions són "SUBURBIS"?

Però ja se sap, fins que no resolga la consulta el Consell Jurídic Consultiu, RES DE RES!

Estes mesures no són un luxe i la seua execució correspon a l'Ajuntament.

Una opinió dePavalur.

08 Juny 2016
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres