Article de Ciudadanos del mes de maig: “Es vota en contra una moció contra l'assetjament escolar”

Este és l'article de Ciudadanos de maig, titulat Es vota en contra una moció contra l'assetjament escolar. Tal com contempla el Reglament de Mitjans de Comunicació aprovat en 2008, els grups polítics municipals poden publicar en la pàgina web municipal un text d'opinió sobre cada ple que es realitze i un article sobre el tema que ells trien cada mes.

En este ple d'abril tan sols es van presentar 3 mocions, totes per part de CiuDADANOS, sobre problemes de la nostra localitat, fet creiem que ressenyable. Dos d'elles es van aprovar amb el suport de Partit Popular i l'abstenció incomprensible de l'equip de govern. Pareix que si la moció té un color taronja no es pot votar a favor encara que beneficie a la localitat. Considerem estes actituds un poc infantils, nosaltres votem a favor, sense pestanyejar, de qualsevol proposta que millore el present en la nostra localitat; respectem esta actitud, però no la compartim.

1) La primera moció tractava de l'estudi de segellat d'un pou en el camí Mangraners, el qual, segons els veïns del barri, podia presentar un perill per a la integritat física dels vianants. Esta moció, com diem, es va aprovar amb l'abstenció de l'equip de govern. No obstant, agraïm en gran manera la ràpida intervenció de l'equip de govern en un dels punts de la moció: la senyalització i delimitació del pou.

2) La segona tractava sobre l'estudi dels tècnics de la possible col·locació d'espills visors en una zona circulatòria de nova creació, fent insistència en l'encreuament de Germanes Martínez amb Morvedre, també es va aprovar amb l'abstenció incomprensible de l'equip de govern, pareix que la seguretat vial no la consideren important. Donem les gràcies als companys de PP i Ara Puçol per la seua coherència, deixant de banda nostres diferències ideològiques i votant a favor d'estes dos mocions clarament beneficioses per a la nostra localitat. Eixe hauria de ser l'únic argument per a votar a favor o en contra: és bo o és roín per a la nostra localitat?

3) La tercera moció era contra l'assetjament infantil, una sèrie de mesures i iniciatives que en la seua majoria no s'estaven realitzant en la nostra localitat. La senyora Cortell ens va fer arribar un dossier de les mesures que s'estaven prenent fins a la data amb la intenció que no presentàrem la moció. A l'estudiar-ho ens vam adonar que s'estaven fent bé les coses, però hi havia algunes mesures que considerem molt importants, especialment una que citava: "sobretot la creació d'una comissió especial d'estudi sobre la prevenció i actuació precoç en els casos d'assetjament en l'àmbit educatiu de la Comunitat". Les nostres mesures complementaven a les ja existents i pensem que en estos àmbits mai cal escatimar. Incomprensiblement l'equip de govern, per veu de la senyora Cortell, va dir en ple que esta mesura era molt conflictiva i no es podia portar a terme, justament una moció semblant va ser aprovada en les Corts de la Comunitat Valenciana per unanimitat de TOTS ELS PARTITS, en la que s'incloïa justament eixe punt tan “conflictiu” per al nostre equip de govern. No ho entenem, però ho respectem i continuarem treballant de valent per a defendre els interessos dels ciutadans de la nostra localitat.

Una opinió de Ciudadanos.

08 Juny 2016
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres