Article de Pavalur del mes de gener: “De tornada amb el conveni”

Este és l'article de Pavalur de gener, titulat De tornada amb el conveni. Tal com contempla el Reglament de Mitjans de Comunicació aprovat en 2008, els grups polítics municipals poden publicar en la pàgina web municipal un text d'opinió sobre cada ple que es realitze i un article sobre el tema que ells trien cada mes.

Una de les màximes preferides pels mestres de la mentida és que “una mentida mil vegades repetida... es transforma en veritat”.

Doncs, açò és el que ocorre amb la cantinela que l'Ajuntament de Puçol paga o subvenciona als chaleteros o als ricassos de les urbanitzacions perquè una part d'allò que s'ha recaptat d'IBI pararà a les arques de PAVALUR.

En estes breus línies, tornem a desmentir totes estes afirmacions que no fan més que indisposar o enfrontar a veïns d'una i una altra part de la població.

Com és ben sabut, als ajuntaments correspon la conservació i manteniment de totes les vies públiques i jardins del seu terme municipal.

A pesar d'això, i en el cas de Puçol, les urbanitzacions durant més de 25 anys han desenvolupat i pagat este manteniment i conservació, encarregant-se dels més de 15 quilòmetres de vials i més de 100.000 metres quadrats de zones de vianants i jardins de titularitat pública.

Després d'anys de reivindicacions i basant-se en el principi d'igualtat de tracte a tots els veïns de la població, es va aconseguir un conveni de col·laboració amb les urbanitzacions, conveni que ha vingut sent referendat per tots els alcaldes: Josep María Iborra, Juan Manuel Busto, Mariano Sanchis, José Vicente Martí, Mercedes Sanchis i, ara, Enric Esteve.

Amb este conveni, les urbanitzacions es comprometen a realitzar les tasques necessàries per a la conservació i manteniment ordinari de les vies públiques, zones de vianants, jardins, clavegueram i xarxa d'aigua, amb el nivell que tècnicament es comprove com òptim pel consistori.

I, per la seua banda, l'ajuntament contribuïx al sosteniment de part dels esmentats servicis, perquè el muntant del gasto és molt superior a la quantitat econòmica aportada. Damunt esta quantitat s'ha vist reduïda en els pressupostos aprovats per a l'any 2016, del 24% al 20% de la quota de l'IBI satisfet pels veïns de les urbanitzacions.

És clar que l'esmentat conveni no és en absolut una “prebenda o regal” de les arques municipals als veïns que viuen en les urbanitzacions, sinó la justa contribució a uns servicis que no presten i sí ho fan en el nucli urbà.

Finalment, aclarir que ni un cèntim d'eixes quantitats pararà a les arques de PAVALUR. L'Ajuntament convenia directament amb les urbanitzacions.

Una opinió de Pavalur

27 Gener 2016
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres