Puçol, pioner en aplicació de la Llei de Transparència

La Comunitat Valenciana ha sigut la primera a aplicar la Llei de Transparència perquè els veïns puguen accedir a tota la informació del seu municipi. El 9 d'octubre entrava en vigor i Puçol va complir puntualment els terminis previstos, avançant-se així dos mesos a la resta d'Espanya, on el Portal de Transparència serà obligatori el 9 de desembre. Per a fer un primer balanç del treball realitzat, la Diputació de València va reunir el 22 d'octubre als regidors responsables en cada poble.

El 9 de desembre de 2013 es publicava la Llei 19/2013, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, establint desembre de 2015 com a data límit per a aplicar-la en tots els municipis d'Espanya. Posteriorment, el 2 d'abril de 2015, la Generalitat Valenciana publicava la Llei de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana, que entrava en vigor el 9 d'octubre passat.

L'aplicació d'ambdós lleis implica que el 9 d'octubre era la primera data que tenien els ajuntaments valencians perquè  “els seus ciutadans puguen conéixer com es prenen les decisions que els afecten, com es manegen els fons públics o davall quins criteris actuen les nostres institucions”, explica la regidora de Transparència de Puçol, Mery Cortell.

L'assessor Eduardo Cots i el diputat de Transparència i Govern Obert de la Diputació de València, Roberto Jaramillo, van reunir el 22 d'octubre als regidors dels municipis de l’Horta Nord amb la intenció de conéixer de primera mà la situació d'estos ajuntaments en el compliment de la Llei de Transparència.

Després d'una breu exposició de la situació de cada u, va quedar patent el nul treball realitzat des de l'any 2013 per les corporacions anteriors, i la dificultat d'arribar en termini a complir amb la dita Llei per falta de mitjans, ja que s'ha hagut de començar tot el treball per les noves corporacions.

Encara que la situació de partida era la mateixa que en la resta de municipis, Mery Cortell va exposar l'extens treball realitzat per la regidoria i els tècnics municipals per a arribar a temps en el compliment de la Llei de Transparència, explicant que “la intenció no és només complir els mínims que marca la Llei en esta primera fase, ja que s'està treballant per a ampliar la informació més enllà d'allò que s'ha exigit, amb la intenció de consultar els ciutadans quin tipus d'informació desitgen que es publique. En esta línia destaca la utilització de documents reutilitzables perquè els ciutadans puguen tractar-los, com els pressupostos, contractes o béns immobles”.

Molts van ser els ajuntaments interessats a conéixer el treball de Puçol, després de l'oferiment que va brindar Mery, per la qual cosa diversos regidors presents han plantejat una visita conjunta com mes prompte millor, per a veure els passos donats i el treball realitzat.

Per la seua banda, Roberto Jaramillo va presentar els línies de treball que portarà la Diputació de València en esta matèria i va emplaçar a pròximes reunions amb el personal tècnic dels ajuntaments, per a continuar treballant. Com en el cas de Puçol, “la intenció de la Diputació va molt més enllà del mer compliment de la Llei, perquè és una gran oportunitat que se'ns brinda en esta legislatura de canviar la forma de governar i d'acostar la presa de decisions als ciutadans, que marcaran l'acció política dels nostres municipis”.

Al finalitzar, Jaramillo va agrair l'oferiment de Puçol per a col·laborar amb la resta d'ajuntaments, ja que, “en l'actualitat, el servici de Transparència de la Diputació no disposa encara de personal, i que esta ha de ser la forma de treballar, la col·laboració entre totes les administracions per a portar avant els projectes”.

a Puçol, des del 9 d'octubre, l'accés al Portal de Transparència es pot realitzar tant a través de la pàgina web municipal com de la seuelectrònica, la qual cosa convertix la nostra població en una de les pioneres a nivell nacional quant a aplicació de la Llei de Transparència.

Informa: Sabín | Fotos: Sergio Maestro

fotos face

678-reunion-transparencia-3

28 Octubre 2015
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres