Opinió de Ciutadans del ple del 27 d'agost: “Resum del ple”

Esta és l'opinió de Ciutadans del ple d'agost, titulada Resum del ple del 27.07.15. Tal com contempla el Reglament de Mitjans de Comunicació aprovat en 2008, els grups polítics municipals poden publicar en la pàgina web municipal un text d'opinió sobre cada ple que es realitze i un article sobre el tema que ells trien cada mes.

Podríem diferenciar tres fases per a tractar el ple del passat 27.07.15: enfrontament PSPV – PP en diversos punts del ple, monográfico de propostes amb tres mocions en l'orde del dia i altres dos (per recomanació del Secretari de l'Ajuntament) en precs i preguntes. I representació pública en actes religiosos.
a) Estem acostumats a l'enfrontament a nivell nacional del PP amb el PSOE per quasi qualsevol motiu, doncs bé, en este ple ho vam viure en xicotet per a l'àmbit de Puçol. En este ple va haver-hi diversos xocs entre les portaveus dels dos partits majoritaris. Fent amb humor un símil amb un ring de boxa, teníem d'una banda a la Sra. Carceller del PP a la dreta amb camiseta blava, a la Sra. Lola Sánchez a l'esquerra amb camiseta roja i al mig a l'àrbitre el Sr. Esteve com a alcalde. Donem este toc d'humor perquè considerem que, com a nivell nacional, es gasten massa energies en estos envits que obtenen si més no un resultat discutible. En un dels punts es va arribar a retrocedir fins a l'any 2010 per un bàndol i fins a 1998 des de l'altre bàndol per a argumentar la seua resposta. Creiem sinceramente desde C's de Puçol que si reconegueren alguns errors propis i alguns mèrits dels rivals no seria necessari realitzar tants esforços. A més aconseguixen l'efecte contrari ja que a l'allargar-se tant en les explicacions distrauen de l'objectiu final a les persones que les presencien. Per cert, en estos punts el resultat de les votacions va ser la seua aprovació per unanimitat. El que s'ha dit, es pot argumentar el mateix sense necessitat de gastar tantes energies.
b) Els punts 11, 12 i 13 va ser un monòleg de C's en tres mocions: en la primera d'elles, la de l'adequació d'un dels aparcaments de la platja tant Compre-els meus com PP es van centrar que no estaven d'acord en la compra de la part de la parcel·la que no és de l'Ajuntament. Nosaltres no ens vam centrar en la moció només en la compra, també establíem que des de l'Ajuntament es contactara amb l'amo de l'altra part de la parcel·la para entre estos dos adequar el pàrquing. El que ens motiva és que al tractar-se d'una parcel·la amb propietat parcial de l'Ajuntament, en cas d'ocórrer alguna cosa l'ajuntament, podria tindre responsabilitat civil subsidiària. Creem que és millor realitzar mesures preventives i anticipar-se als fets que no lamentar-se amb posterioritat a una desgràcia per no haver pres les mesures a temps. La resta de Grups no ho han vist de la mateixa manera i s'han centrat només en la compra, quan no era en absolut el fi de la moció. En la moció preteníem donar solució al problema i hi havia diverses opcions. El nostre objectiu és i serà preservar la imatge i la responsabilitat civil de l'Ajuntament en tots els fronts que detectem.
Quant a la moció per a implantar una platja canina, en el nostre afany d'arreplegar aportacions d'altres Grups que aporten un major consens a les mocions, no vam tindre cap inconvenient a acceptar la inclusió d'una esmena del PP. Encara que el text havia sigut revisat pel Secretari i altres persones que han tingut responsabilitats de govern en l'Ajuntament i els hi havia semblant correcte el plantejament, decidim acceptar la dita esmena perquè continue la tramitació del procés, cal explicar que qualsevol moció que s'aprove esta subjecta, a un pla de viabilitat i també que la legislació ho permeta (com ben argumenta el secretari) , per tant la dita esmena no era necessària.
Quant a la moció dels parcs canins tant en la platja com en el poble també es va aconseguir el suport de la resta de Grups per a aconseguir la seua aprovació.
És a dir, de tres mocions presentades amb un sol regidor el resultat ha sigut una no aprovada i altres dos aprovades per unanimitat de tots els Grups, C's monopolitze el ple en el que a mocions es referix 3 mocions (molt ben podrien haver sigut 5, ja que el secretari nos va aconsellar passar 2 d'elles a precs i preguntes), a més hem aportat a elles diversa documentació, cosa que fins a la data no s'havia fet per no ser obligatori.
c) Quant al tema de la representació de càrrecs públics en actes religiosos, un altre dels punts a què més temps es va dedicar en el ple la nostra postura va quedar ben clara: estem d'acord en què els regidors acudisquen a títol personal inclús com a regidor, però no en representació del consistori, esta moció ha sigut mal interpretada, ja que no se li impedix a ningú anar a un acte religiós, nosaltres pensem des de ciutadans que l'Estat ha d'estar separat de qualsevol religió, com ben diu la nostra constitució. Dit açò, considerem que la decisió presa en relació a las misas en l'Espai Voramar no és del nostre grat. Estem d'acord en què pot no ser el lloc més indicat per a realitzar una missa, però abans de prohibir-ho es deuria haver buscat una solució. Estes decisions poden ferir sensibilitats, a més no les considerem d'urgència, com si considerem, altres problemes greus de la nostra localitat, ens pareix que podrien haver-se fet les coses d'una altra manera. Estant d'acord en el fons, considerem que les formes no han sigut les més adequades, ens pareixen mesures de cara a la galeria.
En precs i preguntes vam fer constar els dos punts que el Secretari nos va recomanar presentar així, i no com a moció (mosquits en urbanización zona de l'Estany i l'estat d'un solar veí que entranya risc d'incendi en la zona), estos dos precs es van presentar per escrit i aportant documentació, una cosa que igual que la documentació de les mocions, ocorre per primera vegada en un ple de la nostra localitat, no sent obligat ningú fins a la data ho havia fet. A més portem dos precs més no escrits, un d'ells un correu electrònic que va enviar un particular a l'ajuntament, interessant-se per l'estat del pla de soterrament de les vies a Puçol, i un altre sobre la no actuació de servicis socials i ajuntament en ajuda d'uns mariners que es trobaven en el nostre municipi, sense menjada ni allotjament (història que podeu llegir íntegrament en el nostre altre escrit). Considerem que va ser un ple amb un contingut dens i que mostra bé a les clares a qué ha venido C'S a la política de Puçol, a presentar propostes i a realitzar millores que beneficien als nostres veïns/as intentant demanar el màxim consens possible. Des de l'Oposició també és possible fer coses.
Destaquem la participació també de dos dels nostres membres en Precs i Preguntes per al públic un en relació als diferents temes tractats sobre les mascotes i l'altra en relació a la situació viscuda per tres ciutadans que no van obtindre ajuda ni en Servicis Socials ni en l'Ajuntament i als que ajudem desde la Agrupación de C's de Puçol.
Els desitgem unes felices vacacions i els emplacem a seguir el desenrotllament dels pròxims plens amb les nostres noves iniciatives i mocions encaminades a millorar i facilitar la vida als veïns/as del nostre poble.
Una opinió de Ciutadans Puçol

629--ciudadanos-puzol

 

 

 

 

20 Agost 2015
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres