Com guanyar la batalla contra el gran enemic de l'estiu: el mosquit

L'estiu 2015 de Puçol està sofrint una plaga de mosquits. A pesar de les últimes fumigacions del 4 de Juliol i el 27 de Juny, que s'han fet en la platja, cal tindre en compte una sèrie de consells per a la prevenció de la reproducció de mosquits.

Els mosquits requerixen la presència d'aigua (usualment estancada) per a la seua reproducció. Per tant, l'adequada gestió de l'aigua resulta clau per a la prevenció de problemes.Per a poder evitar ser unflats com a pilotes pels mosquits i, així, poder disfrutar de l'estiu. Estos són els consells a tindre en compte:

Reduïsca en la mesura que es puga la presència d'eixos llocs on es crien els mosquits: un bidó d'arreplegada d'aigües pluvials (es poden arribar a produir fins a 15.000 mosquits cada setmana), un test descuidat o un neumàtic abandonat.

En determinades zones com la proximitat a zones enjardinades i aigua estancada resulta convenient la instal·lació de malles mosquiteres en finestres.

Utilitza amb extrema precaució els insecticides en la llar. Especial precaució en el cas de xiquets xicotets.

Cautela amb l'ús de repel·lents químics. En la mesura que es puga, substituïsca el seu ús per l'ocupació racional de prendes de vestir (camises i pantalons llargs…) i altres mesures.

Per a evitar ser picat i poder dormir a gust per les nits seguisca estes “instruccions” per a guanyar la batalla al teu gran enemic, el mosquit.

Informa: Cristina Esteve

615-prevencion-de-mosquitos-3

09 Juliol 2015
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres