El dimecres 20 de maig, ple extraordinari a les 13 hores, amb un únic punt en l'orde del dia

L'ajuntament celebrarà sessió extraordinària de ple el dimecres 20 de maig, a les 13:00 hores, amb el següent orde del dia:

1º.- Resolució adjudicació del Programa d'Actuació Aïllada per al desenrotllament del sector 5-B, exp. 820/2015.

Cosa que es fa pública perquè se’n prenga coneixement.

Puçol, 15 de maig de 2015

L'ALCALDESSA,
Mª Mercedes Sanchis Montañana

20 Maig 2015
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres